کد خبر: 60326
گودرزی سرپرست معاونت بیمه ای تأمین اجتماعی غرب تهران مهلت استفاده از فرصت بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب را 10 تیر 97 اعلام کرد