کد خبر: 60074
دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت:
کارفرمایان خوش حساب و دارای کارگاه های فعال تا ١٠ تیر ١٣٩٧ از صد درصد بخشودگی جرایم بیمه ای بهره مند می شوند.