کد خبر: 60073
دکتر نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت:
کافرمایان خوش حساب و دارای کارگاه های فعال تا 10 تیر 1397 از صد درصد بخشودگی جرایم بیمه ای بهره مند می شوند.