کد خبر: 59912
جریمه دیرکرد کارفرمایانی که قبل از سال 1396 حق بیمه پرداخت نکرده اند بخشیده شده است - شبکه خبر