کد خبر: 59906
توضیحات دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب