کد خبر: 43010
تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید (گزارش 6)؛
ایجاد تعامل موثر و سازنده با قوای سه گانه کشور
عملکرد معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی

معاونت حقوقی و امورمجلس تامین اجتماعی، به منظور دفاع از حقوق و شرکای اجتماعی در مراجع تقنینی، اجرایی، قضایی و سایر حوزه ها، ارتقاء سطح قانون مداری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات در واحدهای اجرایی و تعامل صحیح و قانون مند با نهادهای حاکمیتی از جمله دولت، مجلس و قوه قضاییه و نهادهای نظارتی تشکیل شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، راه اندازی سیستم جامع حقوقی و قوانین و مقررات در سطح ستاد و تمامی استانها و برگزاری دوره های آموزشی منطقه ای و کسب رتبه برتر در تعامل با دیوان عدالت اداری در سال 1393 و کاهش 20 درصدی دعاوی در بین 64 دستگاه اجرایی از مهمترین فعالیت های این حوزه در طول دولت یازدهم بوده است.
در نشست سالانه مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی کشور با رئیس دیوان عدالت اداری که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، جمعی از معاونان و قضات دیوان عدالت اداری و همچنین معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی در سال 1394 برگزار شد، سازمان تأمین اجتماعی در بین 64 دستگاه اجرایی کشور که دارای پرونده در دیوان عدالت اداری هستند به عنوان دستگاه برتر از نظر تعامل سازنده با این دیوان در سال 1393 برگزیده و از عملکرد واحد حقوقی این سازمان تقدیر شد.
همچنین، دکتر امین‌زاده، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در جلسه سالانه دستگاه‌های اجرایی با دیوان عدالت اداری از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در صیانت از حقوق و اموال عمومی تقدیر کرد.
افزایش تعامل با دیوان عدالت اداری، اقامه دعوا و پیگیری پرونده های حساس و مهم دادگستری، انجام کار کارشناسی بر طرحها ولوایح مصوب، انجام تعاملات و فعالیتهای مؤثر در راستای اصلاحات ماهوی و ساختاری در مواد مرتبط با سازمان در طرحها و لوایح مطروحه در مجلس لایحه احکام دائم برنامه های توسعه کشور، لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ارائه و ارسال طرحها و لوایح مرتبط با سازمان به معاونتهای تخصصی جهت بررسی و اعلام نظر و انعکاس نظرات تخصصی سازمان به دولت و مجلس از دیگر اقدامات معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در دولت تدبیر و امید است.
بررسی پیش نویس بخشنامه‌ها و دستورهای اداری از حیث انطباق با قوانین و مقررات، اظهارنظر در مورد طرح‌ها و لوایح قانونی و پیش نویس آیین نامه ها‌، پاسخگویی به استعلامات حقوقی، اعلام و ابلاغ آخرین مصوبات دولت و مجلس مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی به واحدهای سازمانی، تدوین، چاپ و انتشار مجموعه قوانین، مقررات و آراء مرتبط با سازمان وایجاد بانک جامع قوانین و مقررات از دیگر فعالیت های حوزه حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در دولت یازدهم به شمار می رود.