جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 دستوراداری 1399/3/13 فنی بیمه شدگان
میزان حق سرانه درمان سال 1399 بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
جزئیات
2 بخشنامه 1399/3/13 فنی بیمه شدگان
معافیت از معاینات پزشکی اولیه متقاضیان بیمه با ماهیت بیمه اختیاری
جزئیات
3 121-دستور اداری 1399/3/3 کارگزاریهای رسمی
ضرورت استفاده از دستگاههای کارتخوان در کارگزاریها
جزئیات
4 اجرای ضوابط و مقررات در ارائه تعهدات و خدمات بیمه ای 1399/2/29 فنی بیمه شدگان
اجرای ضوابط و مقررات در ارائه تعهدات و خدمات بیمه ای
جزئیات
5 120-دستور اداری 1399/2/23 کارگزاریهای رسمی
تداوم اجرای فرآیند بازرسی اشتغال کارگران ساختمانی
جزئیات
6 119-دستور اداری 1399/2/8 کارگزاریهای رسمی
تعرفه امور نیابتی مطابق دستمزدهای سال 1397
جزئیات
7 تمدید تسهیلات مرتبط با جلوگیری از شیوع بیماری کرونا 1399/1/27 فنی بیمه شدگان
تمدید تسهیلات مرتبط با جلوگیری از شیوع بیماری کرونا
جزئیات
8 مبنای کسر حق بیمه سال 1399 1399/1/27 وصول حق بیمه
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1399
جزئیات
9 بخشنامه 642/2 فنی 1399/1/6 فنی بیمه شدگان
بیمه مداحان وشاعران اهل بیت
جزئیات
10 دستور اداری 1398/12/24 معاونت بیمه ای
چگونگی پرداخت حق الزحمه همکاران فعال در طرح پرونده الکترونیک
جزئیات
11 دستور اداری 1398/12/21 معاونت بیمه ای
تمديد دوره تسهيلات ارائه شده به منظور ممانعت از انتقال بيماري كرونا
جزئیات
12 بخشنامه 1398/12/20 معاونت بیمه ای
تداوم و تمهیدات جدید لازم برای ارائه خدمات و تعهدات بیمه ای
جزئیات
13 تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه 1398/12/17 فنی بیمه شدگان
تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه
جزئیات
14 دستور اداری 1398/12/12 معاونت بیمه ای
تمهیدات لازم به منظور تداوم ارائه خدمات درمانی و سایر تعهدات بیمه ای
جزئیات
15 بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی کد دار 1398/12/11 فنی بیمه شدگان
بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی کد دار
جزئیات
16 دستور اداری 1398/12/10 معاونت بیمه ای
ايجاد تسهيلات لازم به منظور ممانعت از انتقال بيماري كرونا در جهت حفظ سلامتي بيمه شدگان و همکاران
جزئیات
17 بخشنامه 670/1 1398/12/1 فنی بیمه شدگان
بیمه اعضای نظام مهندسی ساختمان
جزئیات
18 بخشنامه 688 فنی 1398/12/1 فنی بیمه شدگان
بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی معدن
جزئیات
19 کمک هزینه کفن ودفن 1398/11/29 فنی بیمه شدگان
غیرحضوری نمودن فرآیند کمک هزینه کفن ودفن
جزئیات
20 بخشنامه 14/13 1398/11/28 وصول حق بیمه
محاسبه حق‌بیمه قراردادهای مقاطعه‌کاری حمل‌و‌نقل بار و مسافر بین‌شهری و مسافر درون‌شهری
جزئیات