جستجوی بخشنامه ها و دستور العمل ها
نوع حوزه کلیدواژه موضوع
ردیف عنوان تاریخ حوزه موضوع
1 بخشنامه 74 مستمری ها 1398/3/1 فنی مستمریها
افزایش مستمری و مزایای جنبی سال 98
جزئیات
2 اصلاحیه دستمزد کارگران ساختمانی 1398/2/7 وصول حق بیمه
دستمزد کارگران ساختمانی 98
جزئیات
3 مبنای کسر حق بیمه سال 1398 1398/1/7 وصول حق بیمه
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398
جزئیات
4 بخشنامه 73 1397/10/23 فنی مستمریها
ماده 84 برنامه ششم(استفساریه مشاغل عملیاتی آتش نشانی)
جزئیات
5 تلخیص بازنشستگی 1397/11/30 فنی مستمریها
تلخیص و تنقیح قوانین و بخشنامه های بازنشستگی
جزئیات
6 ماده 16 آئین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات 1397/10/23 وصول حق بیمه
اعلام مصادیق ماده 16 آئین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات
جزئیات
7 بخشنامه 11‏/14 1397/12/4 وصول حق بیمه
قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات
جزئیات
8 بخشنامه 685 امور فنی بیمه شدگان 1397/10/18 فنی بیمه شدگان
بیمه دانشجویان دانشگاهها
جزئیات
9 بخشنامه 684 امور فنی بیمه شدگان 1397/10/10 فنی بیمه شدگان
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد
جزئیات
10 تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار 1396/9/26 وصول حق بیمه
تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار
جزئیات
11 اجرای ماده 99 آئین‌نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی 1395/10/12 وصول حق بیمه
نحوه اجرای ماده99 آئین‌نامه اجرائی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
جزئیات
12 مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما 1397/4/3 وصول حق بیمه
طرح مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما
جزئیات
13 ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50 1397/5/8 وصول حق بیمه
اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50 سازمان تامین اجتماعی
جزئیات
14 بخشنامه 683 فنی 1397/6/31 فنی بیمه شدگان
بیمه شاغلین شرکتهای کسب وکار در فضای مجازی
جزئیات
15 بخشنامه 682 فنی 1397/6/17 فنی بیمه شدگان
بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات
جزئیات
16 بخشنامه 681 فنی 1397/6/17 فنی بیمه شدگان
بیمه راکبین و نمایندگیهای پیک موتوری
جزئیات
17 95- دستور اداری 1397/6/14 کارگزاریهای رسمی
رعایت کامل ضوابط قبل از انعقاد قرارداد با کارگزاریها
جزئیات
18 94-دستور اداری 1397/6/6 کارگزاریهای رسمی
تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارت متفرقه
جزئیات
19 93/1 - فایل راهنمای استفاده از پرونده الکترونیک 1397/5/24 کارگزاریهای رسمی
راهنمای استفاده از پرونده الکترونیک
جزئیات
20 93- دستور اداری 1397/5/24 کارگزاریهای رسمی
راهنمای استفاده از پرونده الکترونیک در دفترچه متمرکز
جزئیات