بخشنامه 73

ماده 84 برنامه ششم(استفساریه مشاغل عملیاتی آتش نشانی)


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : ماده84 برنامه ششم مشاغل عملیاتی آتش نشانی
تاریخ تصویب : 1397/10/23
فایل ضمیمه : لینک دانلود