ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50

اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50 سازمان تامین اجتماعی


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : ابطال ماده 33 آیین نامه اجرایی ماده 50
تاریخ تصویب : 1397/5/8
فایل ضمیمه : لینک دانلود