بخشنامه 681 فنی

بیمه راکبین و نمایندگیهای پیک موتوری


نوع : بخشنامه ها / حوزه :
کلیدواژه : پیک موتوری بیمه تامین اجتماعی توافقی
تاریخ تصویب : 1397/6/17
فایل ضمیمه : لینک دانلود