جستجو پیشرفته

سرویس:
 (جداسازی با"," )
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ شهريور 24
۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند 528
98؛ سال تحول اساسی در حوزه IT سازمان است

درآخرین روزهای سال 1397، محمدحسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی، در نشستی چهره‌به‌چهره، مسائل و برنامه‌های پیش‌روی این سازمان در سال جدید را باخبرنگاران سازمان در میان گذاشت. در این نشست که با پرسش و پاسخ همراه بود، سرپرست سازمان یکی از مهمترین و به قولی اولین اولویت سازمان را توسعه بیش از پیش حوزه IT اعلام کرد. زدا در این گفت‌وگو سازمان تامین اجتماعی را سازمانی دانست که از یک‌سو حداقل 180 هزار میلیارد تومان از نهاد دولت و نیز برخی کارفرمایان طلبکار و در مقابل 16 هزار میلیارد تومان هم بدهکار است و اظهار داشت: با این وضعیت نه بدحساب هستیم و نه بدقول، بلکه دچار بحران نقدینگی هستیم و اگر این مبالغ تامین شود، بلافاصله از زیر فشار بدهی خارج خواهیم شد. سرپرست سازمان، بودجه سال 1398این سازمان بدون استفاده از منابع ملی مانند نفت و مالیات و تنها از محل حق‌بیمه‌ها را حدود 120 هزار میلیارد تومان ذکر کرد. بخش‌هایی از این گفت‌وگو را در پی می‌خوانید.