جستجو پیشرفته

سرویس:
 (جداسازی با"," )
۱۳۹۵ پنج شنبه ۳۰ دي 885
۱۳۹۵ دوشنبه ۱۲ مهر 227
سالمندی پایان راه‌نیست

افزایش کیفیت، طول عمر و بالاتر رفتن امید به زندگی، سه کلیدواژه از دستاوردهاست که بشر از پس سده‌ها تحول و دگرگونی از انقلاب صنعتی به این‌سو آن‌ها را به دست آورده است. دسترنج‌هایی که مصداق آن‌، سی سال عمر بیشتر در کمتر از یک قرن بوده و همچنان نیز با سرعت قابل‌توجهی سال‌ها را بر تقویم نوع انسان می‌افزاید. وضعیتی دوگانه اما نگران‌کننده. گذران عمر و رسیدن به مرحله پیری پیش رو است، سالمندی در کمین جمعیت نشسته و خصوصیات جمعیت‌شناختی نیز موقعیتی خطیر را گواهی می‌دهند. پیش‌بینی‌ها از تندتر شدن آهنگ پیری جمعیت به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه حکایت دارند و هزینه‌هایی که نظام‌های اقتصادی و رفاه و تامین‌اجتماعی بابت مقابله با عوارض آن می‌پردازند، سر به فلک کشیده است. تحلیل‌گران هم می‌گویند نسل کنونی پیرترین نسلی است که تاکنون کره زمین به خود دیده است. در چنین وضعیت شکننده‌ای، نقطه بهینه و مراحل پیش و پس از آن کجاست؟ ایران و سرمایه‌های اجتماعی‌اش چه جایگاهی در این مناسبات دارند؟

۱۳۹۵ پنج شنبه ۴ شهريور 2174
۱۳۹۴ يکشنبه ۲ اسفند 254