شناسه خبر: 87271
تاریخ انتشار:۱۳۹۸ شنبه ۱۶ شهريور، ساعت 15:58
مدیرکل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان و کارکنان گفت: اولین کارگاه آموزشی اعضاء کمیته های مشاغل سخت و زیان آور توسط این اداره کل در منطقه شمال غرب به میزبانی اداره کل آذربایجان شرقی و همکاری اداره کل فنی مستمریها برگزار شد.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، سید مجتبی موسوی با بیان این مطلب گفت: کارگاه های آموزشی بررسی مشاغل سخت و زیان آور در سال جاری در چهار منطقه از کشور برگزار خواهد شد که اولین کارگاه با حضور اعضای کمیته های بدوی و تجدید نظر به میزبانی اداره کل آذربایجان شرقی و با حضور ادارت کل آذربایجان غربی و اردبیل برگزار شد.
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان و کارکنان با اشاره به هدف برگزاری کار گاه های آموزشی مشاغل سخت و زیان آور گفت: اطلاع از نظر شرکای اجتماعی در خصوص نحوه اجرای صحیح قانون و آئین نامه های مربوط، همدلی و همراهی برای ایجاد وحدت رویه در خصوص اجرای کامل قانون، مرور و بازخوانی قوانین مربوطه، اطلاع رسانی کامل از وضعیت منابع و مصارف سازمان و اثرات قوانین اجرایی فعلی بر آن، تعداد بیمه شدگان، هرم سنی و آینده صندوق، مرور مسئولیت های قانونی و شرعی صنفی هر یک از اعضای کمیته ها و ارایه پیشنهادات اصلاحی جهت بازنگری در آیین نامه اجرایی با مشارکت ذینفعان از اهداف برگزرای این کارگاه ها است.
وی اظهار داشت: فرهنگ سازی و ارتقای آگاهی از طریق اطلاع رسانی و برگزاری نشست ها و کارگاه های آموزشی، تعامل با شرکای اجتماعی و اعتماد سازی عمومی از جمله اولویت های حوزه معاونت فرهنگی سازمان تامین اجتماعی است و در این راستا نشست ها و جلسات مختلف هم اندیشی با شرکای اجتماعی برگزار می گردد.
وی همچنین توسعه گفتمان مباحث بیمه و تامین اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه را از برنامه های فرهنگی سازمان تأمین اجتماعی در طی سال های اخیر عنوان داشت و افزود: در این راستا اقدامات متنوعی از حوزه دانش آموزی تا مراکز دانشگاهی صورت پذیرفته است.
موسوی پیشگیری از حوادث ناشی از کار، بررسی مشاغل سخت و زیان آور، پیشگیری از آسیب های اجتماعی کارکنان و ارتقای حقوق شهروندی از طریق نظر سنجی از شرکای اجتماعی را از برنامه های عملیاتی اداره کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان دانست و اظهار امیدواری نمود، با مشارکت فعال شرکای اجتماعی این برنامه ها به نحو مطلوب محقق گردند.
مدیر کل امور فنی مستمری ها نیز در این نشست با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه ای کشور، بیش از ۴۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داده، به کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وسیع سازمان در سطح اجتماع اشاره نمود و گفت: صیانت از منابع بین النسلی و مدیریت مصارف سازمان همزمان با تامین منابع، بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.
سید محمد علی جنانی، حق بازنشستگی و مستمری را از جذابترین و استراتژیک ترین حقوق تامین اجتماعی برای مخاطبین دانسته و با اشاره به رشد شتابنده مصارف نسبت به منابع سازمان، اظهار داشت: ماهانه تعداد ۲۰ هزار پرونده به تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان افزوده می شود و در این حالی است که افزایش تعداد بیمه شدگان، رشد متناسب با نداشته است.
وی با بیان اینکه روند سالمندی جمعیت و افزایش امید به زندگی به عنوان یک رویداد مطلوب در جامعه، بازنگری در قوانین و مقررات متناسب با ساختار و شاخصه های جمعیتی را می طلبد، تصریح کرد: پایداری سازمان به جهت ایفای تعهدات بین النسلی، مورد مطالبه شرکای اجتماعی و ذینفعان این سازمان است و در راستای پاسخ به این مطالبه به حق، همراهی و همکاری موثر و کارشناسی شده بین مراجع ذیربط، ضروری است.
مدیر کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در این جلسه هم اندیشی، با تاکید بر رعایت دقیق و شفاف حقوق متقابل سازمان تامین اجتماعی و شرکای اجتماعی مطابق قوانین و مقررات گفت: در استان آذربایجان شرقی بالغ بر ۲۶ هزار نفر، بازنشسته مشاغل سخت و زیان آور تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند و کمیته های بدوی و تجدید نظر به استناد بازرسی های مشترک و آلاینده سنجی های انجام شده، در راستای احقاق حقوق نیروی کار اقدام می نماید.
جعفر سمساری با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات حوزه بازنشستگی با توجه به تغییرات ساختار کار و تولید افزود: به جهت ارتقای سلامت جسمی و روحی نیروی کار و نیز ارائه خدمات مطلوب به افراد ذینفع، تنوع مشاغل و نوع عوامل سخت و زیان آور از جمله مواردی است که بایستی در احتساب سوابق ارفاقی ملحوظ نظر قرار گیرد.
لازم به ذکر است، در این کارگاه آموزشی آقایان حسینعلی میرزایی رییس اداره بازماندگان امور فنی مستمریها و سید محمدرضا مشکاتی مشاور خدمات مدیریت اداره کل امور فنی مستریها نیز حضور داشته و در برگزاری این نشست تخصصی حضور و مشارکت داشتند.

 

آپارات سراسری - استان ها
اظهار نظرات | 0
captcha