زمان انتشار: ۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۷ مرداد ساعت 09:05 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۵/۱۷ ساعت 09:03    تعداد بازدید: 91    کد مطلب: 85901

مدیر درمان استان در جلسه افتتاحیه بازدید نظارتی بیمارستان دکتر غرضی گفت:
تلاش بر این است که بالاترین ضریب اشغال تخت و عملکرد را داشته باشیم.


به گزارش اداره روابط عمومی مدیریت درمان:  جلسه افتتاحیه بازدید نظارتی بیمارستان دکتر غرضی اصفهان با حضور مدیر درمان استان اصفهان، روسا و کارشناسان گروههای تخصصی اداره کل درمان مستقیم، معاون درمان و معاون اداری مالی، روسا و کارشناسان ستاد مدیریت درمان و همکاران بیمارستان های دکتر شریعتی و حضرت فاطمه الزهرا، ریاست و مدیریت بیمارستان، مدیر خدمات پرستاری و مامایی و مسئولین واحدهای بیمارستان دکتر غرضی برگزار شد.
دکتر نوشین، رئیس گروه پاراکیلینیک اداره کل درمان مستقیم بیان داشت بازدیدهای ستادی اداره کل درمان مستقیم به مدیریت درمان استان ها تفویض اختیار شده است و سال گذشته مدیریت درمان براساس چک لیست های نظارتی هر سه بیمارستان را ارزیابی کرد، تلاش براین است یک رنکینگ از کل استان ها داشته باشیم چک لیست ها نیز توسط افراد متناظر استان تکمیل می شود.
دکتر اعتصام پور مدیر درمان استان نیز ضمن بیان این نکته که یکی از مزایای بازدیدها صله ارحام است بیان داشت ضمن تبادل نظر با همکاران مدیریت درمان های سایر استان تلاش بر این است که بالاترین ضریب اشغال تخت و عملکرد را داشته باشیم، عملکرد اورژانس از نظر فضای فیزیکی و سختی کار قابل قبول است، ضمن اینکه جهت ایجاد فضای گفتگو باید تلاش شود اگر کسی هم بخواهد پیشرفت کند باید خود را در معرض نگاه نقد قرار دهد و ارزشیابی شود، همکاران درمان مستقیم نیز به صورت عملیاتی ارزیابی بیمارستان ها را ارزیابی می کنند.
دکتر علیزاده رئیس بیمارستان هم ضمن خوش آمدگویی در خصوص آمار و درصد اشغال تخت بیمارستان گزارشی ارائه نمود.
در پایان جلسه نیز آقای سورانی کارشناس اقتصاد درمان ستاد مدیریت درمان با بیان اینکه هدف از ارزیابی ارتقا مستمر می باشد، ضمن اعلام برنامه بیان داشت که بازدید نظارتی طی دو روز متوالی 98/5/16لغایت 98/5/17 انجام خواهد شد و جلسه جمع بندی متعاقبا اعلام خواهد شد.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha