زمان انتشار: ۱۳۹۸ شنبه ۱۲ مرداد ساعت 14:47    تعداد بازدید: 166    کد مطلب: 85657

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان:
خوشرویی و احترام به مخاطب در زمان خدمت رسانی اهمیت زیادی دارد و به عنوان یک اصل باید همواره مورد توجه باشد.


به گزارش اداره روابط عمومی مدیریت درمان: دکتر اعتصام پورخوشرویی را خواسته اصلی مردم از کارکنان تمام مراکز درمانی دانست و گفت: خوشرویی تنها مختص یک مرکز  نیست بلکه تمام مراکز درمانی تامین اجتماعی استان باید به این ویژگی مزین شوند.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان خوشرویی را از نیازهای مهم جامعه ارزیابی کرد و گفت: رضایت و خشنودی مردم تنها با پول بدست نمی آید بلکه با توجه و برخورد کریمانه و مهربانی با آنها بدست می آید.
وی ادامه داد: توسعه جوامع در کنار رفاه انجام می شود و رفاه رابطه مستقیمی با مهربانی دارد. مهربانی یک کنش داوطلبانه است و کنش داوطلبانه یکی از معیارهای اقتصادی و اجتماعی جوامع توسعه یافته محسوب می شود.
دکتر اعتصام پوربر لزوم افزایش مهربانی و خوشرویی در تمامی مراکز درمانی تامین اجتماعی تاکید کرد و گفت: مراکز درمانی تامین اجتماعی استان اصفهان سالانه محل مراجعه حدود پنج میلیون و پانصد هزار نفر است و می توانیم با مهربانی و خوشرویی رضایتمندی قابل توجهی در جامعه ایجاد کنیم.
مدیر درمان استان گفت: خوشرویی و احترام به مخاطب در زمان خدمت رسانی اهمیت زیادی دارد و به عنوان یک اصل باید همواره مورد توجه باشد.
وی با استناد به آیات قرآنی و احادیث  اظهار داشت: نفس عمل همکاران در برگزاری خوشرویی باعث گسترش این فرهنگ با ارزش شده است.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه