زمان انتشار: ۱۳۹۸ يکشنبه ۶ مرداد ساعت 11:51 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۵/۶ ساعت 11:51    تعداد بازدید: 1154    کد مطلب: 85363

امکان تکمیل سوابق بیمه پردازی برای کدام گروه از بیمه شدگان وجود دارد؟
در پی سئوال تعدادی از بیمه شدگان در خصوص اینکه زمانی که میان سوابق بیمه ای فاصله ایجاد شده است چگونه می توانند برای احتساب سابقه اقدام کنند، سازمان تامین اجتماعی اعلام می کند: افرادی که در برهه هایی اشتغال نداشته اند و میان سوابق بیمه ای آنها فاصله ایجاد شده است، برای این افراد سابقه ایجاد نمی شود و به عبارتی امکان تکمیل سوابق بیمه پردازی برای آنان وجود نخواهد داشت.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، صرفاً برای افرادی که کار کرده باشند و کارفرما حق بیمه آن ایام را پرداخت نکرده باشد، در صورت پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما برای ایام مورد نظر سابقه ایجاد می شود.
این افراد می توانند به شعب سازمان تأمین اجتماعی مراجعه کنند و مدارک و مستنداتی که حاکی از اشتغال و دریافت دستمزد است را به شعبه ارائه دهند و فرم ادعای سابقه را تکمیل کنند.
در شعبه تأمین اجتماعی بر اساس مدارکی که ارائه می شود کمیته ای تشکیل شده و از همه ابعاد موضوع بررسی می شود و در صورت تأیید ادعا، سوابق تأیید می شود و به کارفرما اعلام می شود و کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه خواهد بود و سابقه نیز برای بیمه شده لحاظ می شود.
قانون صرفا در یک مورد که بیمه شده اشتغال نداشته و همچنین حق بیمه پرداخت نکرده، مجوز ایجاد سوابق را داده است و این استثنا برای افرادی است که به سن 60 سال رسیده باشند و سابقه بیمه قبلی داشته باشند و می خواهند بازنشسته شوند، می توانند تا مرز 10 سال، با پرداخت حق بیمه از سوی بیمه شده، با 10 روز حقوق بازنشسته شوند.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha