زمان انتشار: ۱۳۹۸ شنبه ۲۹ تير ساعت 13:24 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۴/۲۹ ساعت 13:22    تعداد بازدید: 76    کد مطلب: 84951

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان:
فرهنگ گفتگو را باید در سطح استان اصفهان نهادینه کنیم.


به گزارش اداره روابط عمومی مدیریت درمان،«گفتگو آب حیات یک جامعه توسعه یافته بوده و میتواند انتظارات را منطقی کند و شبهات را پاسخگو باشد و ای کاش این گفتگوها در سطح کلان کشور بین دولت و سازمان تأمین اجتماعی بیش از پیش اتفاق بیافتد. این در حالی است که ما در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان گفتگوها را نهادینه کردهایم و از همین فرصت استفاده کرده و از طرفهای طلبکارمان عذرخواهی میکنیم. ما باید گفتگو را در سطح استان نیز نهادینه کنیم.»
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان در جمع خبرنگاران این مطلب را اعلام کرد و گفت: در سال 95 در کل استان اصفهان، هزینه درمان 250 میلیارد تومان بود که این رقم در سال 96 به 1400 میلیارد تومان رسید ولی منابع ما به همان نسبت افزایش نیافت.
دکتر علی اعتصام پور با بیان اینکه در دو هفته گذشته قریب 200 میلیارد تومان از 6200 میلیارد تومان بدهی خود را به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت کردیم افزود: در حد توان در درمان مستقیم سعی شد بهترین هتلینگ برای مخاطبین ایجاد شود. افتتاح اورژانس 2400 متری بیمارستان غرضی اصفهان را داشتیم، بخش NICU که از امکانات کافی برای نوزادان برخوردار است در بخش زایمان راهاندازی شده و بخش فوق تخصصی نوزادان به صورت مقیم در بیمارستان غرضی را داریم و در دو ماه آینده نیز بخشهای جدید بیمارستان شریعتی اصفهان افتتاح خواهد شد.
وی افتتاح رسمی درمانگاه خوانسار، ایجاد میز خدمت برای بازنشستگان سالمند برای نوبتدهی، توسعه مراکز و... را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان اظهار کرد: در راستای ایجاد نهضت خوشرویی با بیماران و...، 200 منشی پزشکان در سه گروه را میزبانی و کلاس خوشرویی را برگزار کردهاند که بسیار اثرگذار بود.

دکتر اعتصام پور از راه اندازی دستگاه سنجش تراکم استخوان در درمانگاه قدس خبر داد و اظهار امیدواری کرد با همکاری رسانهها، توصیههای درمانی انتقال داده شود و عملاً شعار «پیشگیری مقدم بر درمان» با آموزشهای مختلف، عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه مراجعه به پزشک، استفاده از دارو و... نیازمند فرهنگ خاصی است، گفت: اصولاً درمان در جهان دارای چالش است و ما در مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان کار نظارتی خود را انجام میدهیم ولی تا رسیدن به مطلوب فاصله داریم.
مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان با بیان اینکه تعهد ما پرداخت بدهیهای انباشته است، گفت: اولویت اول ما نیز، پرداخت این بدهیهای انباشته بوده است.
وی از مدیرکل تأمین اجتماعی و شهردار اصفهان خواست تا همراهی های لازم را برای راهاندازی بیمارستان «میلاد 4» به نام مرحوم نوربخش داشته باشند تا به سرانجام مطلوب برسد و با وفاق استانی، مسائل «میلاد 4» حل و فصل شود.
دکتر اعتصام پور بار دیگر با اشاره به عملکرد مدیریت درمان استان اصفهان در سال 97 گفت: در سال 1397، حدود 66 میلیون و 50 هزار و 858 مراجعه برای ویزیت سرپایی به مراکز درمانی ملکی سازمان صورت گرفته که نسبت به سال 1396، حدود 2/4 درصد رشد داشته است. استان اصفهان با 29 مرکز درمانی حدود 3/8 درصد از کل ویزیت را به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: بیشترین تعداد بیمار سرپایی در سال 1397 بعد از استان تهران و خوزستان مربوط به استان اصفهان با 5485331 بیمار میباشد. از بین بیمارستانهای ملکی سازمان بیمارستان دکتر شریعتی با تعداد بیمار سرپایی (625060 بیمار) جایگاه اول و بیمارستان دکتر غرضی جایگاه پنجم را از لحاظ تعداد ویزیت سرپایی (571816 بیمار) به خود اختصاص دادهاند. همچنین پلی کلینیک شهید ملکوتی اصفهان با تعداد 487748 بیمار سرپایی جایگاه ششم را از بین 298 مراکز سرپایی ملکی سازمان به خود اختصاص داده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: تعداد تخت فعال مراکز بستری (اعم از بیمارستان و مراکز جراحی محدود) از 833 تخت در سال 1396 به 9330 تخت فعال در سال 1397 رسیده است که 5/1 درصد رشد را نشان میدهد. استان اصفهان بعد از استان تهران بیشترین تعداد تخت فعال (708 تخت فعال) را دارا میباشد. همچنین در بخش بستری مراکز ملکی در سال 1397، تعداد 977 هزار و 940 بیمار بستری و تحت درمان قرار گرفتهاند که نسبت به سال 1396 رشدی در حدود 4/4 درصد را نشان میدهد.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد بیمار بستری در سال 1397 بعد از استان تهران مربوط به استان اصفهان با 94880 بیمار است. بیمارستان دکتر شریعتی از بین سه بیمارستان همتراز خود از لحاظ تعداد تخت فعال بیشترین تعداد بیمار بستری (49934 بیمار) را به خود اختصاص داده است. بیمارستان دکتر غرضی از بین 12 بیمارستان همتراز خود از لحاظ تعداد تخت فعال (200 تا 300 تخت فعال) جایگاه سوم را از لحاظ تعداد بیمار بستری (27281 بیمار) به خود اختصاص داده است. همچنین بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد از بین 29 بیمارستان همتراز خود از لحاظ تعداد تخت فعال (100 تا 200 تخت فعال) جایگاه نهم را از لحاظ تعداد بیمار بستری (17665 بیمار) به خود اختصاص داده است.

دکتر اعتصام پور افزود: تعداد کل موارد اعمال جراحی بستری در مراکز درمانی ملکی طی سال 1397 نسبت به سال 1396، کاهش 7/0 درصدی را نشان میدهد. بعد از استان تهران بیشترین تعداد عمل جراحی مربوط به استان اصفهان (49793 عمل) بوده است. بیمارستان دکتر شریعتی با 22 هزار و 614 تعداد عمل جراحی در رتبه اول و بیمارستان دکتر غرضی با 17 هزار و 271 تعداد عمل جراحی در رتبه سوم در بین بیمارستانهای ملکی سازمان قرار گرفتهاند و از بین تعداد 41 مرکز درمانی دارای دستگاه سی تی اسکن، بیمارستان دکتر شریعتی با 19 هزار و 219 مراجعه بیشترین بار مراجعه را به خود اختصاص داده است. بیمارستان دکتر غرضی هم در جایگاه چهارم (14256 مراجعه) قرار گرفته است. این در حالی است که از بین تعداد 16 مرکز درمانی دارای دستگاه MRI، بیمارستان دکتر شریعتی با 20 هزار و 121 مراجعه بیشترین بار مراجعه را به خود اختصاص داده است.
رئیس اسناد پزشکی مدیریت درمان استان اصفهان نیز با ارائه گزارشی گفت: از اول سال جاری تاکنون 276 میلیارد تومان به مراکز دانشگاهی و 182 میلیارد تومان به مراکز غیر دانشگاهی و در مجموع 458 میلیارد تومان از بدهی مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان به این مراکز پرداخت شده است.
دکتر رامش کریمیان افزود: جمع بدهی به مراکز طرف قرارداد تا فروردین سال جاری در مجموع 619 میلیارد تومان بوده که از این میزان 274 میلیارد تومان بدهی به مراکز دانشگاهی و 345 میلیارد تومان بدهی به مراکز غیردانشگاهی است.
وی ادامه داد: ما در استان اصفهان با 4200 مرکز طرف قرارداد هستیم و واحد بازرسی و نظارت ما نیز به طور مستمر فعالیت دارد ولی معتقدیم هر بیمه شده ما میتواند خود یک بازرس باشد و موارد تخلف را به اسناد پزشکی انتقال دهد تا ما بررسی کنیم.
دکتر کریمیان با بیان اینکه پروژه نسخه الکترونیک که نرم افزار آن تهیه شده، در ستاد راهاندازی و استان اصفهان بعد از استان یزد، به عنوان دومین استان پایلوت، برنامههای آموزشی را برای پزشکان تجویزکننده داشته است، گفت: امید است همه پزشکان در اجرای طرح نسخه الکترونیک فعال شوند. البته طی یکسال گذشته 145

هزار نسخه الکترونیک صادر شده ولی نیاز است این طرح بیش از پیش از سوی پزشکان و بیمهشدگان حمایت شود.
در این نشست که در فضایی صمیمی برپا شده بود رؤسای بیمارستانهای غرضی، شریعتی، نجف آباد، معاون درمان، معاونین، مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان و... به پرسشهای خبرنگاران پاسخ دادند.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha