زمان انتشار: ۱۳۹۸ سه شنبه ۱۷ ارديبهشت ساعت 10:16 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۲/۱۷ ساعت 10:13    تعداد بازدید: 15    کد مطلب: 79301

سرپرست شعبه آبیک:
تامین منابع مالی از بزرگترین چالش های فعلی سازمان است
‏1- کجا هستیم(مبدا)؟ 2‏- به کجا می خواهیم برویم(مقصد)؟ 3‏- راههای مختلف رسیدن به آنجا کدامند(روشها)؟ 4‏- چگونه می توانیم بفهمیم که به آنجا رسیده ایم(ارزیابی)؟


علی چگینی، سرپرست شعبه آبیک چالشها و فعالیتهای سازمان و برنامه ها و اهداف یک ساله خود را بشرح ذیل عنوان نمود:
1‏- موضوع تامین منابع مالی یکی از مهمترین چالشهای فعلی سازمان می باشد که تقریبا از نقطه سربه سری عدول نموده است. لذا می بایست ضمن رعایت حقوق شهروندی و تکریم اربابان رجوع و شرکای تامین اجتماعی، نسبت به صرفه جویی جدی مصارف و همینطور وصول صحیح و به موقع منابع و مطالبات اهتمام ویژه نماییم. بعنوان مثال با انجام بازرسیهای مدون و دوره ای و بهره مندی از سیستم همپوشانی و ظرفیت اطلاعاتی اداراتی چون ثبت احوال و ... می توانیم از پرداختهای من غیر حق جلوگیری نموده و با بروزرسانی انجام محاسبات پرونده های مطالباتی و پیمانکاران و همچنین با فعال نمودن کمیته های وصول مطالبات معوق و رایزنی با اداراتی همچون فرمانداری ،بخشداریها،شهرداریها و ... و دعوت و برگزاری جلسه تعاملی با مدیونین می توانیم سازمان را درپرداخت و انجام به موقع تعهدات به جامعه هدف یاری نماییم.
2‏- موضوع میزخدمت جهت انجام سرویسهای بهینه به مراجعین نیز یکی از برنامه های استراتژیک سازمان است. لذا علی رغم تمامی مشکلات از قبیل محدودیت فضای فیزیکی ساختمان و کمبود نیروی انسانی ، می بایست بصورت جدی پیگیری گردد که خوشبختانه در دستور کار قراردارد و روند امور مربوط به آن به صورت روزانه کنترل می گردد.
3‏- طرح خدمات غیرحضوری موسوم به طرح مرحوم دکتر نوربخش نیز تحولی شگرف و نقطه عطف سازمان خواهد بود که خوشبختانه با همت و درایت مسئولین و مدیران مورد پیگیری قرار گرفته و ضمن آموزش لازم به همکاران شعبه و کارگزاری، تبلیغات و اطلاع رسانی مقتضی صورت پذیرفته است و با توجه به حساسیت طرح مذکور، روند کمی و کیفی اجرای آن به صورت روزانه مورد بازبینی و کنترل قرار خواهد گرفت .
4‏- شهرستان آبیک از یک نوع بافت روستایی و با فرهنگ خاص خود تشکیل شده است . لذا ضمن احترام به کلیه خرده فرهنگها، ممکن است در برخی از موارد این دیدگاهها با نحوه اجرای بخشنامه ها و دستورالعملها همراستا نباشد. بنابراین می بایست با برگزاری جلسات تعاملی با ادارات ،فرمانداری، بخشداریها، شهرداریها،انجمن ها، شوراها و ..،مسائل و مشکلات موجود و همچنین ظرفیتهای سازمان تشریح گردد. چرا که میتوانیم بدین وسیله تهدید موجود را به یک فرصت مناسب جهت جذب بیمه شده و ... تبدیل نماییم. همچنین فضای فیزیکی ساختمان شعبه جهت تاسیس شعبه درجه 3 در نظر گرفته شده که متاسفانه پاسخگوی نیاز فعلی نمی باشد. لذا با رایزنی صورت گرفته  در صدد اخذ مجوز جهت توسعه ساختمان شعبه می باشیم.
5‏- شناسایی نقاط قوت و ضعف همکاران شعبه و پیگیری و ایجاد بستر مناسب جهت آموزش آنان با هدف کاهش نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت .   
6‏- برگزاری جلسات دوره ای(حداقل ماهیانه) با حضور مسئولین قسمتهای تابعه و ارائه راهنمایی لازم بمنظور حسن اجرای امور و حصول اطمینان از انجام وظایف محوله .
7 – برقراری ارتباط و ایجاد تعامل لازم و منطقی در حوزه شهرستان آبیک در سطح مسئولین رسمی به منظور پیشبرد اهداف و سیاستهای تعیین شده سازمان در چارچوب مقررات و اختیارات تفویضی و ارائه گزارش اقدامات به مدیریت محترم اداره کل استان .
8‏- نظارت بر حسن جریان ارتقا فرهنگ بیمه ای،تنظیم ارتباطات عمومی، مشاوره و راهنمایی ارباب رجوع و آگاه ساختن افکار عمومی از چگونگی خدمات و فعالیتهای سازمان در حوزه مورد عمل در چارچوب خط مشی ها و سیاستهای تعیین شده سازمان .
9‏- تبدیل شعبه آبیک به برجسته ترین شعبه پاسخگوی کشوری به گونه ای که مراجعین در کمترین زمان ممکن پاسخ درخواستها و مکاتبات خودرا وفق مقررات دریافت نمایند.
10‏- توجه به شایسته سالاری و پرورش نیروهای فعال و کارآمد و همچنین توجه و نظارت مستمر بر نکات و فاکتورهای ایجاد بهره وری و توزیع صحیح و عادلانه مزایای انگیزشی .
11‏- نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد همکاران با هدف رعایت صحیح قوانین و مقررات و همچنین افزایش رضایتمندی مراجعین .
12‏- نامنویسی متمرکز: باتوجه به استقرار نامنویسی متمرکز کارگاه، پیمان و بیمه شدگان اقدامات لازم در خصوص آموزش همکاران جهت اجرای بهینه مراحل مربوطه صورت پذیرد.
13‏- با توجه به راه اندازی کارگزاری در شعبه آبیک، می بایست با نظارت مستمر برفعالیت کارگزاری ارائه مطلوب خدمات به مراجعین در دستور کار قرار گیرد.
14‏- توانمندسازی همکاران: برنامه ریزی و اجرای مستمر بر افزایش توانمندی همکاران از لحاظ تسلط بر قوانین و بخشنامه ها – ارتباط صحیح و موثر با همکار بالا دستی و پایین دستی و همچنین با اربابان رجوع .
15‏- برنامه ریزی در جهت شناسایی گلوگاه ها ، مسائل و مشکلات شعبه و برگزاری کمیته های تخصصی حل مساله جهت دستیابی به راه حل های بنیادی .
16‏- برنامه ریزی و نظارت لازم بر حسن اجرای برنامه و بودجه مصوب سالیانه با هدف افزایش منابع ( عدم اکتفا به برنامه مصوب ) و کاهش مصارف .
17‏- پاسخگویی به موقع به مکاتبات ستاد اداره کل، به ویژه پاسخگویی صحیح به گزارشات بازدیدهای نطارتی کارشناسان ارشد استان .
18‏- استفاده حداکثری از کارگزاری با واگذاری کلیه فرایندها و خدمات قابل واگذاری به آن و نظارت مستمر بر عملکرد کارگزاری .
19‏- فعال نمودن گروهها و تیمهای عملیاتی به منظور پیشبرد اهداف سازمان ، بااستفاده از خرد جمعی .
20‏- توجه به روحیه و سلامت جسمی همکاران با طراحی برنامه های خاص .
21‏- شناسایی عوامل ضد انگیزه و ایجاد کننده حس بی عدالتی در همکاران ( توزیع نا عادلانه مزایای انگیزشی ، تسهیلات رفاهی و ... ) و ایجاد مکانیزم مدون و تدوین چک لیست چگونگی فعالیتها به تفکیک واحدهای تابعه و توزیع مزایا و تسهیلات مذکور بر اساس آمارهای خروجی از چک لیستهای فوق الذکر و شفاف سازی چگونگی توزیع کلیه مزایای متعلقه به همکاران .
22 – اخذ برنامه عملیاتی از مسئولین واحدها و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن .
23 – پیاده سازی طرح مدیریت مشارکتی و ایجاد مکانیزم ارتباطی دو سویه با همکاران .
24 – شناسایی اختلافات و تعارضات میان واحدها و برگزاری جلسات تعاملی جهت رفع ابهامات بمنظور ارائه خدمات بهینه به جامعه هدف .
25 – شناسایی موارد تکراری و موازی کاری و تلاش برای استاندارد سازی فرایندهای انجام کار و جلوگیری از هرگونه موازی کاری .
26 – تشکیل کارگروه تخصصی ایجاد هماهنگی مابین واحدها با محوریت معاونت شعبه و اخذ گزارشات و نظارت بر حسن اجرای آن .
27 – شناسایی کارکنان برجسته و دارای شایستگی مطلوب و اعمال تشویق متناسب با آن ، با هدف دستیابی به موضوع استعدادیابی و جانشین پروری .
28 – نیاز سنجی و تدوین برنامه آموزشی بمنظور ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد همکاران .

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha