شناسه خبر: 78827
تاریخ انتشار:۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت، ساعت 17:29
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۸/۲/۱۴
تهران - ایرنا - مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398، میزان حق ‌بیمه اتباع خارجی و ایرانیان خارج از کشور مشخص شد.

احمدرضا خزاعی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: به استناد بخشنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1398 و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار، کارفرمایانی که اتباع خارجی را به کار گرفته اند و همچنین بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد باید مراتب را به هنگام تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه رعایت کنند.
خزاعی گفت: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه، بیمه شدگان قانون تأمین اجتماعی به استثنای مشاغل دارای دستمزد مقطوع در سال 98 مبلغ 505 هزار و 627 ریال اعلام شده و سایر سطوح دستمزدی در سال 97، معادل 13 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 87 هزار و 49 ریال افزایش یافته است.
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی افزود: بر این اساس اداره کل اتباع اقدام به تنظیم جداول و شرح نوع بیمه، حداقل دستمزد روزانه و ماهانه، نرخ حق بیمه، سهم کارگر و کارفرما کردده است.
وی اضافه کرد: اتباع خارجی که در مشاغل ساختمانی اشتغال به کار دارند، می توانند با مراجعه به شعب سازمان و ارائه پروانه کار در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنین با احراز سایر شرایط قانونی در قالب بیمه اختیاری (1.2 حداقل دستمزد مصوب) نسبت به بیمه پردازی خود اقدام و از مزایای قانون تأمین اجتماعی بهره مند شوند.
به گفته خزاعی، مبنای پرداخت حق بیمه برخی از حرف و مشاغل آزاد به استناد بخشنامه امور فنی بیمه‌شدگان بر اساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است که آن ضریب باید در حداقل دستمزد سال 98 اعمال شود.
وی افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی کار مورخ 28 اسفند سال 97، در سال 1398 حداقل دستمزد ماهانه مبنای حق بیمه برای ایرانیان خارج از کشور برابر با 22 میلیون و 753 هزار و 233 ریال و حداکثر دستمزد ماهانه برابر با 106 میلیون و 181 هزار و 754ریال خواهد بود.
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: بر این اساس، مبلغ ماهانه حق بیمه برای بیمه پردازان بر مبنای حداقل فوق الذکر با نرخ 14 درصد، مبلغ سه میلیون و 291 هزار و 634 ریال و بر مبنای حداکثر دستمزد، مبلغ 15 میلیون و 360 هزار و 960 ریال در شش ماهه اول و در شش ماهه دوم بر مبنای حداقل مبلغ سه میلیون و 185 هزار و 453 ریال و حداکثر دستمزد 14 میلیون و 865 هزار و 446 ریال است. در این حال حق بیمه درمان سهم بیمه شده با حداقل دستمزد مبناء، مبلغ 2 میلیون و 116 هزار و 51 ریال و بر مبنای حداکثر دستمزد مبلغ 9 میلیون و 874 هزار و 903 ریال است.
خزاعی خاطر نشان کرد: درخصوص سایر سطوح دستمزدی مبنای پرداخت حق بیمه نیز معادل 13 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 87 هزار و 49 ریال به آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال گذشته، افزوده می شود. بدین ترتیب برای مثال مبلغ حق بیمه در مورد دستمزد بیست میلیون ریال در سال 1397، میزان 25 میلیون و 211 هزار و 470 ریال در سال 1398 خواهد بود.
وی همچنین درخصوص دستمزد و مأخذ کسر حق بیمه ایرانیان خارجی از کشور، گفت: طبق مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه هموطنان ساکن در اقصی نقاط جهان بین 1،5 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر دستمزد شاغلان است و این گروه از مخاطبان سازمان با انتخاب نرخ 14 درصد بابت مزایای بازنشستگی و بازماندگان یا 18 درصد بابت مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان و در صورت تمایل جهت برخورداری از خدمات درمانی علاوه بر دو نرخ مذکور با پرداخت 9 درصد سهم درمان، از مزایای این سازمان بهره مند می شوند.
« دستمزدهای مبنای کسر حق بیمه در سال 1398 (اتباع خارجی) برای بیمه شدگان اجباری که تحت عنوان کارگر در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی مشغول به کار هستند، طبق بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 98 انجام شده است ، طبق این بخشنامه حداقل دستمزد روزانه (برای مشاغل فاقد دستمزد مقطوع) معادل 505 هزار و 627 ریال تعیین شده است که در 6 ماهه اول سال (براساس 31 روز) 15 میلیون و 674 هزار و 437 ریال و در نیمه دوم سال (براساس30روز) 15 میلیون و 168 هزار و 810 ریال خواهد بود که بعلاوه مبلغ یک میلیون و 900 هزار ریال هزینه اقلام مصرفی (موضوع بند 3 تصویبنامه شورای عالی کار) به ترتیب معادل 17 میلیون و 574 هزار و 437 ریال و 17 میلیون و 68 هزار و 810 ریال خواهد بود.
همچنین در بیمه اختیاری، رقم هزینه اقلام مصرفی محاسبه نمی‌ شود بنابراین حداقل دستمزد ماهانه 15 میلیون و 674 هزار و 437 ریال با لحاظ ضریب 1،2 حداقل دستمزد ماهانه به شرح جدول ذیل در 6 ماهه اول سال (31روز ) مبلغ 18 میلیون و 809 هزار و 325 ریال و در نیمه دوم سال (30 روز) مبلغ 18 میلیون و 202 هزار و 572 ریال تعیین شده است.
برای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و زنان خانه دار، در این نوع بیمه نیز رقم هزینه اقلام مصرفی محاسبه نمی شود بنابراین حداقل دستمزد ماهانه به شرح جدول ذیل در 6 ماهه اول سال (31روز) مبلغ 15 میلیون و 674 هزار و 437 ریال و درنیمه دوم سال (30روز) نیز 15 میلیون و 168 هزار و 810 ریال است.
همچنین درمورد نرخ 18 درصد، مبلغ حق بیمه بر مبنای حداقل و حداکثر دستمزد در شش ماه اول سال به ترتیب ماهانه مبلغ چهار میلیون و 232 هزار و 101 ریال و 19 میلیون و 749 هزار و 806 ریال و در شش ماهه دوم سال به ترتیب ماهانه چهار میلیون و 95 هزار و 582 ریال و 19 میلیون و 112 هزار و 716 ریال خواهد بود. »

منبع خبر :خبرگزاری ایرنا

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha
*اطلاعیه مهم* بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان اسفند ماه 95 *اطلاعیه مهم*