شناسه خبر: 77373
تاریخ انتشار:۱۳۹۸ پنج شنبه ۱۵ فروردين، ساعت 23:52
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۸/۱/۲۴
حداقل دستمزد ماهانه مبنای حق بیمه برای ایرانیان خارج از کشور در سال 1398 مبلغ 22/753/233 ریال می باشد.

معاون بیمه ایرانیان خارج از کشور اداره کل تامین اجتماعی اتباع با اعلام این موضوع گفت: طبق مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور، دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه هموطنان ساکن در اقصی نقاط جهان بین 1/5 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر دستمزد شاغلین می باشد و این گروه از مخاطبین سازمان با انتخاب نرخ 14 درصد بابت مزایای بازنشستگی و بازماندگان یا 18 درصد بابت مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان و در صورت تمایل جهت برخورداری از خدمات درمانی علاوه بر دو نرخ مذکور با پرداخت 9 درصد سهم درمان، از مزایای این سازمان بهره مند گردند.

مجید حسن زاده افزود: بنابراین و با توجه به مصوب شورای عالی کار مورخ 28 اسفند سال گذشته، در سال 1398، حداقل دستمزد ماهانه مبنای حق بیمه برای ایرانیان خارج از کشور برابر با 22/753/233 و حداکثر دستمزد ماهانه  برابر با  106/181/754 ریال خواهد بود. 

وی اظهار داشت: بر این اساس، مبلغ ماهانه حق بیمه برای بیمه پردازان بر مبنای حداقل فوق الذکر با نرخ 14 درصد، مبلغ 3/291/634 ریال و بر مبنای حداکثر دستمزد، مبلغ 15/360/960 ریال در شش ماهه اول و در شش ماهه دوم بر مبنای حداقل مبلغ 3/185/453 ریال و حداکثر دستمزد 14/865/446ریال می باشد. در این حال حق بیمه درمان سهم بیمه شده با حداقل دستمزد مبنا مبلغ 2/116/051 ریال و بر مبنای حداکثر دستمزد مبلغ 9/874/903 ریالاست.

همچنین درمورد نرخ 18 درصد، مبلغ حق بیمه بر مبنای حداقل و حداکثر دستمزد در شش ماه اول سال به ترتیب ماهانه مبلغ 4/232/101 و 19/749/806 ریال و در شش ماهه دوم سال به ترتیب ماهانه 4/095/582 و 19/112/716 ریال خواهد بود. 

حسن زاده خاطر نشان ساخت: درخصوص سایر سطوح دستمزدی مبنای پرداخت حق بیمه نیز معادل 13 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه  87/049 ریال به آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال گذشته، افزوده می شود. بدین ترتیب برای مثال مبلغ حق بیمه در مورد دستمزد بیست میلیون ریال در سال 1397، میزان 25/211/470 ریال در سال 1398 خواهد بود.

 

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha
*اطلاعیه مهم* بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب تا پایان اسفند ماه 95 *اطلاعیه مهم*