زمان انتشار: ۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند ساعت 08:24 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ساعت 12:17    تعداد بازدید: 51    کد مطلب: 76574

حضوردکتربرجی مدیردرمان استان دربرنامه زنده مردم ومسئولان صداو سیمای مرکز اردبیل
به منظورتشریح فعالیت ها و عملکردمدیریت درمان استان انجام شد
دکتربرجی مدیردرمان اردبیل:درمراکزدرمانی ملکی استان خدمات تخصصی و حتی فوق تخصصی به بیمه شدگان عزیزو مراجعین محترم ارائه می شود وماتلاش می کنیم درراستان ارتقاء سطح خدمات و جلب رضایتمندی بیمه شدگان عزیز همراه با پیشرفت های علمی و تکنولوژی، تجهیزات و تنوع خدمات را دراین مراکزارتقاء دهیم


حضوردکتربرجی مدیردرمان اردبیل دربرنامه زنده رادیویی شبکه سبلان اردبیل
دکتربرجی مدیردرمان استان اردبیل با حضوردربرنامه زنده رادیویی مردم و مسئولان شبکه سبلان اردبیل ضمن تشریح فعالیت ها و عملکرد حوزه مدیریت درمان اردبیل به سئوالات مجری برنامه و تماس های تلفنی مردم و بیمه شدگان عزیز دررابطه با مراکزدرمانی ملکی و سایرمواردطرح شده پاسخ داد.
مدیردرمان اردبیل دراین برنامه زنده و پرطرفداررادیو اردبیل با اشاره به تجهیزو توسعه مراکزدرمانی ملکی استان،سطح خدمات قابل ارائه دربیمارستان ها و درمانگاههای تامین اجتماعی استان را مطلوب دانست وگفت:درمراکزدرمانی ملکی استان خدمات تخصصی و حتی فوق تخصصی به بیمه شدگان عزیزو مراجعین محترم ارائه می شود وماتلاش می کنیم درراستان ارتقاء سطح خدمات و جلب رضایتمندی بیمه شدگان عزیز همراه با پیشرفت های علمی و تکنولوژی، تجهیزات و تنوع خدمات را دراین مراکزارتقاء دهیم که دراین راستا درگرامیداشت هفته دولت سالجاری بخش سنگ شکن بیمارستان سبلان اردبیل با مدرنتین و به روزترین دستگاه سنگ شکن درمحیطی بسیارزیبا و استاندارد موردبهره برداری قرارگرفت ومجوزخرید دستگاه MRIبرای بیمارستان سبلان هم صادرشده است و عملیات اجرایی آماده سازی محل استقراردستگاه توسط پیمانکارمربوطه درحال انجام می باشد.
دکتربرجی دربخش دیگری ازبرنامه مردم ومسئولان گفت: رسالت ما تامین خدمات درمانی بیمه شدگان عزیزمی باشد و دراین راستا دردوبخش درمان مستقیم(مراکزدرمانی ملکی ) و درمان غیرمستقیم و ازطریق عقدقراردادبا مراکردرمانی خصوصی و دولتی و مطب پزشکان و کلینیک ها و پارکلینیک ها درسطح استان این خدمات را ارائه می دهیم و خرید خدمات را انجام می دهیم و دراستان اردبیل درسال1397بیش ازسیصد میلیاردتومان دربخش درمان تامین اجتماعی برای این منظورهزینه شده است.
مدیردرمان اردبیل افزود:ما وظیفه داریم منابع سازمان را مدیریت کنیم و ازهدررفت و اتلاف این منابع جلوگیری کنیم که دراین راستا با درایت مرحوم دکترنوربخش مدیرعامل فقید سازمان و تیم مدیریتی همراه ایشان با استقرارو توسعه مدیریت علمی درسازمان  طرح های خوبی هم درحوزه درمان و هم حوزه بیمه ایی به مرحله اجراء گذاشته شدکه ازآن جمله می توان به پروژه حذف دفترچه درمانی درمراحل فرآیندپذیرش بیماراشاره کردکه این پروژه درمراکزدرمانی ملکی سازمان بصورت کامل اجرایی شده است و درمراکزطرف قراردادهم ازتیرماه بصورت پایلوت در5استان ازجمله اردبیل اجراشد و به فضل الهی ازاوایل سال1398این پروژه درکل کشوراجرایی خواهدشد که با اجرای این طرح بیمه شدگان عزیزدرمراجعه به مراکزدرمانی و مطب پزشکان و داروخانه نیازبه دفترچه درمانی نخواهند داشت و با کدملی پذیرش خواهند شدو نسخه الکترونیکی برای آنها صادرخواهدشد. این طرح مزایای زیادی هم برای بیمه شدگان هم برای پزشکان و همچنین برای سازمان دارد وسالانه بیش از60میلیاردتومان صرفه جویی ازبابت حذف دفترچه کاغذی صورت خواهدگرفت.
دکتربرجی درپایان ضمن تشکرازمسئولان صداو سیمای مرکزاردبیل ازفرصت داده شده برای بیان دغدغه های سازمان به بیمه شدگان و جامعه هدف ازبیمه شدگان تامین اجتماعی خواست برای دریافت خدمات درمانی بخصوص دربخش بستری اولویت را به مراکزدرمانی ملکی استان که از مجهزترین مراکزاستان هستند و با تجهیزات پیشرفته و کادرمجرب و محیطی استاندارد درخدمت عموم مردم و بیمه شدگان قراردارند،اختصاص دهند ودرمدیریت هزینه سازمان را یاری نمایند.
               روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha