زمان انتشار: ۱۳۹۷ دوشنبه ۶ اسفند ساعت 08:31 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۲/۶ ساعت 12:01    تعداد بازدید: 18    کد مطلب: 75463

راهبرد سازمان تامین اجتماعی ارائه مطلوب خدمات به بیمه شدگان است
دومین همایش آموزشی تخصصی استقرار میزخدمت با حضور معاون دفتر نظارت وارزشیابی امور استانها، رئیس مرکز ارتباطات مردمی و کارکنان این حوزه از استان های اصفهان ، کرمانشاه ، لرستان وکردستان به میزبانی اداره کل تامین اجتماعی همدان برگزار شد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، اسمعیل نبوی مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان در این همایش گفت: این سازمان با طرح ساختار نوین ارائه خدمات گام بلندی برای ایفای تعهدات برداشته ولیکن با طرح موضوع میز خدمت به نوعی این موضوع درقالب جدیدتری عملیاتی شد و موجب تکریم بیمه شدگان و مراجعین شد که البته به فراخور اماکن وساختمانهای شعب این موضوع به صورت متفاوت درشعب تامین اجتماعی عملیاتی گردید ودربرخی از شعب واحد هایی که بیشترین ارتباط را با ارباب رجوع دارند  میز خدمت دریک طبقه قرار گرفت.

وی افزود: راهبرد سازمان تامین اجتماعی ارائه مطلوب خدمات به بیمه شدگان است و درآینده خدمات بیشتری درقالب میز خدمت به بیمه شدگان عرضه خواهد شد ودرحوزه ارائه خدمات غیر حضوری اقدامات گسترده ای درحال انجام است.
نبوی گفت: استقرار میز خدمات در راستای بخشنامه ریاست جمهوری گامی بسیار موثر و مفیدی برای ارائه خدمات است و دراجرای راهبرد کلان سازمان واستقرار و عملیاتی شدن و تکمیل طرح ساختار نوین ارائه خدمات درسازمان کمک موثری  می تواند داشته باشد.
وی با توجه به اینکه ماهیت سازمان تامین اجتماعی با سایر سازمان ها از لحاظ حجم تعهدات وخدمات وحجم مراجعین متفاوت است، افزود:  به همت دفتر نظارت و ارزشیابی ومرکز ارتباطات مردمی ، سازمان توانست کلیات طرح میز خدمت را بومی سازی کند وبرگ دیگری به افتخارات خود بیفزاید.
مدیرکل تامین اجتماعی استان همدان گفت: بایستی مراقب شود که اجرای این طرح دست وپا گیر وتشریفاتی نشود وبا تجهیز فیزیک شعب به الزامات طرح وساز و کارهای استقرار میز خدمت این طرح به خوبی عملیاتی گردد.
نبوی افزود: لازم است خدماتی که ارائه می شود به خوبی اطلاع رسانی گردد و راه برای استفاده مفید مردم هموار شود.
 سید بختیار نصیری معاون دفتر نظارت وارزشیابی امور استانهای سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: این سازمان با بررسی الزامات طرح استقرار میز خدمت واقدامات شعب پایلوت اجرای این طرح که درواقع ادامه طرح نوین ساختار ارائه خدمات است این موفقیت برای سازمان حاصل شد که از سال ٨٢ پیگیر اجرای این طرح باشد ودرنهایت سال ١٣٩٣ با دستور مدیرعامل فقید سازمان طرح نوین ارائه خدمات از شعبه ٦ تبریز شروع شد که در ادامه شعبه ٤ تهران ودرنهایت هر استان ملکف شد یکی از شعب خودرا به عنوان پایلوت  اجرای فاز اول طرح را انتخاب نماید.
نصیری گفت: این طرح به طرح استقرار میز خدمت ملحق شد وسازمان تامین اجتماعی نیز درادامه بخشنامه دیگری به استانها ابلاغ کرد که با بررسی های انجام شده استان همدان مطلوبیت خوبی دراین راستا داشت وبه همین خاطر به عنوان استان پایلوت این امر انتخاب شد.
نصیری فرایندهای میز خدمت را برای شرکت کنندگان تشریح وتبیین کرد .

 ایمان بیوس رئیس مرکز ارتباطات مردمی سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: با همکاری دفتر نظارت وارزشیابی این طرح به خوبی درحال اجراست  .
وی افزود: سعی داریم این طرح درکمال صحت وسلامت و اصولی و به درستی انجام شود و با توجه به اینکه کیفیت اجرای طرح برای سازمان مهم است برای اجرای این طرح هیچ گونه شتاب وعجله ای نداریم ومصر هستیم که اجرای این طرح به درستی انجام شود
این کارگاه آموزشی طی دو روز دراستان همدان اجرائی شد و شرکت کنندگان از شعبه یک همدان و شعبه بهار که این دو شعبه دراستان همدان به عنوان پایلوت کشوری استقرار میز خدمت انتخاب شده اند، بازدید کردند .

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha