زمان انتشار: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۸ بهمن ساعت 16:22 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ساعت 16:22    تعداد بازدید: 270    کد مطلب: 75011

تشریح ضوابط بیمه کارگری و کارفرمایی سازمان تامین اجتماعی
معاون اداره کل فنی امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، ضوابط بیمه کارگری و کارفرمایی این سازمان را در برنامه رادیویی تشریح کرد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، سهراب صفایی با حضور در برنامه رویش رادیو اقتصاد اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان مردم نهاد است و درجهت گسترش و توسعه امر بیمه تشکیل شده است.
وی افزود: تمامی قوانین تامین اجتماعی در خصوص کارگران و کارفرمایان و نحوه بهره مندی آنان از تعهدات مربوطه و پرداخت حق بیمه آنان است.
صفایی تصریح کرد: در نظام امروزی سازمان تامین اجتماعی، تمامی افرادی که  تحت هر عنوان کار می کنند و مزدبگیر هستند، مشمول بیمه تامین اجتماعی به شکل اجباری هستند و اختیاری در انتخاب نوع بیمه خود ندارند.
وی افزود: در بیمه اجباری کارفرما مکلف است به هنگام مزد، حق بیمه را از حقوق کارگر کسر کند و سهم خود را به آن اضافه و به سازمان تامین اجتماعی ارائه نماید.
صفایی با بیان اینکه دولت نیز باید 3درصد به عنوان کمک به تامین اجتماعی پرداخت کند، گفت: در بیمه اجباری همه تکلیف دارند و هیچگونه اختیاری برای افراد وجود ندارد.
صفایی با بیان اینکه بیمه اختیاری، نوع دوم بیمه ای است که در سازمان تامین اجتماعی رایج است، گفت: افرادی که از جرگه مزدبگیران خارج می شوند و مدتی را برای خود کار می کنند یا شاغل نیستند و به موضوعاتی مشغول هستند که مشمول بیمه نیست، می توانند حق بیمه خود را به صورت اختیاری به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند.
وی تشریح کرد: سابقه لازم برای ادامه این نوع بیمه پردازی، 30 روز است و افرادی که مشمول هستند می توانند بیمه خود را ادامه دهند تا به مرز بازنشستگی برسند.
معاون اداره کل فنی امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: نوع سوم بیمه رایج در تامین اجتماعی، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است که گروه های زیادی را تحت پوشش قرار داده است.
وی با بیان اینکه از سال 67 تاکنون این نوع بیمه توسعه پیدا کرده است و در حال حاضر همه گروه ها را تحت پوشش شناختیم، گفت: بیمه دانشجویان آخرین گروه از این نوع بیمه است که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است.
صفایی ادامه داد: بیمه زنان خانه دار و گروه های زیادی مانند هنرمندان، کسبه، تجار، پیشه وران، بازرگانان و تمامی افرادی که به نحوی کارفرما یا خویش فرما در جامعه هستند، تحت پوشش این نوع بیمه قرار گرفته اند که این نیز بر اساس اختیار متقاضی است.
وی با توضیح اینکه حق بیمه های مقرری پرداخت شده به مرز مشخصی که برسد، فرد در آستانه بازنشستگی قرار می گیرد یا به عللی از کارافتاده می شود و یا فوت می کند، گفت: بیمه بازنشستگی به اختیار فرد است و زمانی که به سن بازنشستگی رسید از سازمان بیمه گر درخواست می نماید و از مزایای بازنشستگی بهره مند می شود.
وی افزود: در بیمه از کارافتادگی که قابل پیش بینی نیست، به موجب نظریه پزشک معالج، اگر فردی بر اثر حادثه یا بیماری دچار عارضه یا نقص عضو شود، چنانچه در کمیسیون پزشکی از کارافتاده کلی شناخته شود، از حقوق و مزایای از کارافتادگی که در حقیقت نوعی بازنشستگی پیش از موعد است، بهره مند می شود.
وی درخصوص بیمه های فوت اظهار داشت: در این نوع بیمه، بازماندگان متوفی از حقوق مستمری استفاده می کنند و دامنه پرداخت حقوق بازماندگان در حال حاضر در سازمان تامین اجتماعی بسیار کامل و وسیع است که خانواده تحت پوشش و تحت تکفل متوفی، از مزایای کامل بیمه ای بهره مند می شوند.
صفایی خاطرنشان کرد: قوانین سازمان تامین اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تغییرات فراوانی شده و تماما درجهت تسهیل و بهره مندی بیمه شدگان از مزایای قانونی بوده است.
معاون اداره کل فنی امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه هدف غایی این سازمان خدمت رسانی بهتر و کاملتر به بیمه شدگان است، گفت: تسهیل تولید و ارائه خدمات در واحدهای صنفی و تولیدی و رونق فضای کسب و کار در جامعه، از اهداف اصلی این سازمان است.
وی درخصوص میزان حق بیمه افرادی که مشمول قانون کار هستند، گفت: نرخ حق بیمه در این نوع قانون، 7درصد سهم بیمه شده، 20درصد سهم کارفرما، 3درصد سهم کارفرما بابت بیمه بیکاری و 3درصد نیز سهم دولت است.
وی درخصوص میزان حق بیمه افرادی که مشمول غیر قانون کار هستند، تصریح کرد: این افراد نیز دقیقا مانند مشمولین قانون کار هستند فقط 3درصد بیمه بیکاری را ندارند.
صفایی درخصوص بیمه بیکاری گفت: این نوع بیمه شامل افرادی می شود که بدون میل و اراده و یا بر اثر حوادث غیرمترقبه بیکار شده اند.
وی اضافه کرد: این افراد بر اساس جداول مشخص و سابقه ای که دارند، از بیمه بیکاری بهره مند می شوند.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha