زمان انتشار: ۱۳۹۷ جمعه ۲۶ بهمن ساعت 10:14 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ ساعت 16:17    تعداد بازدید: 116    کد مطلب: 74806

طبق یافته های دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی؛
رشد 54 درصدی پرداخت کمک هزینه ازدواج سازمان تامین اجتماعی در فاصله زمانی پانزده ساله
تعهدات کوتاه مدت یکی از تعهدات و خدماتی است که به بیمه شدگان تحت پوشش ارائه می شود. در سال های اخیر با افزایش بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی، تعهدات کوتاه مدت نیز روند رو به رشدی داشته است.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، کمک ازدواج، ایام بارداری و کفن و دفن از تعهدات کوتاه مدت این سازمان هستند که در سالهای اخیر شاهد رشد قابل توجه آنها هستیم.
دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، روند تغییرات این نوع تعهدات کوتاه مدت در مقایسه با رویدادهای حیاتی متناسب خود در کشور همچون ازدواج، ولادت و فوت را در فاصله زمانی 1380 تا 1395 مورد بررسی قرار داده و به نتایج زیر رسیده است:
- در فاصله 15 ساله مذکور، نرخ رشد تعداد کمک هزینه سازمان تامین اجتماعی در بخش بارداری بیش از 13 برابر نرخ رشد رویداد ولادت در کشور است بطوریکه نرخ رشد کمک هزینه بارداری این سازمان و ولادت کشور در این مدت به ترتیب حدود 146 و11 درصد بوده است.
- مقایسه تعداد افرادی که کمک ازدواج سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده اند با تعداد ازدواج های ثبت شده در کشور نشان می دهد که طی این مدت، در حالیکه نرخ رشد تعداد کمک هزینه ازدواج سازمان حدود 54 درصد بوده، نرخ رشد رویداد ازدواج در کشور حدود 3 درصد بوده است.
- طی مدت زمان فوق، نرخ رشد تعداد کمک هزینه کفن و دفن در سازمان  تامین اجتماعی و تعداد فوت های ثبت شده در کشور به ترتیب حدود 22 و 6‏- درصد بوده است.
- براین اساس طی مدت مذکور نسبت کمک هزینه ازدواج سازمان تامین اجتماعی به رویداد ازدواج از 6 درصد به 20 درصد، نسبت هزینه کفن و دفن به تعداد فوتهای ثبت شده از 4 درصد به 14 درصد، نسبت کمک هزینه بارداری به تعداد ولادتهای ثبت شده از 1.5 درصد به 13 درصد افزایش نشان داده اند.

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha