زمان انتشار: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۱ بهمن ساعت 13:38 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ ساعت 13:38    تعداد بازدید: 91    کد مطلب: 74567

شاخص های حکمرانی خوب در نشست تخصصی حکمروایی و سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی تشریح شد
نشست تخصصی «حکمروایی و سرمایه گذاری در صندوق های بازنشستگی»، توسط موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، بایزید مردوخی در این نشست تخصصی، موضوع حکمرانی خوب را تشریح کرد و گفت: «موضوع حکمرانی خوب (Good Governance) که من آن را «نظام تدبیر شایسته» می نامم، برگرفته از نظریه چند اقتصاددان برجسته دنیا است که لون فولر یکی از آن هاست. او مبحثی را به نام «یونومیکس» (Eunomics) تعریف کرده است که به معنی دانش، نظریه یا مطالعه نظر شایسته و ترتیبات عملی است.

همچنین جان کامانز، اقتصاددان دیگری است که معتقد است، حکمرانی خوب وسیله ای است که هرگاه در واحد غایی فعالیت ها چه در سطح ملی و چه سطح بنگاه  ها تعارض بالقوه ای به وجود آید و اختلافاتی بین ذی نفعان و صاحب نظران پیدا شود و فرصت های حصول بازده مطلوب از بین برود یا کاهش یابد، «نظام تدبیر» بین این تعارض نظم برقرار می کند.

این استاد بازنشسته دانشگاه های کشور در ادامه با اشاره به تعریف «نظام تدبیر شایسته» (حکمرانی خوب) در سطح ملی گفت: در سطح ملی و در تمام کشورها تعارض یا اختلاف نظر زیادی درباره اداره امور یا اقتصاد کشور وجود دارد. برای مثال، در کشور ما یارانه بسیار زیادی برای سوخت و بنزین پرداخت می شود که دراین باره نظرات گوناگونی مطرح شده است که این یارانه پنهان، حذف یا دارای توجیه شود. همچنین مثال دیگر در کشور، مسئله تورم است که آمارهای گوناگونی در این زمینه اعلام می شود.

 این اقتصاددان، با تاکید بر اینکه «نظام تدبیر شایسته» روش بسیار مهمی برای رفع تعارض است، تصریح کرد: در بنگاه ها نیز وجود تعارض مسئله ای عادی است و با عنوان حفظ منافع بر آن توجه می شود. برای مثال در سازمان تامین اجتماعی سه ذی نفع شامل نمایندگان بیمه شده ها، کارفرمایان و دولت وجود دارد که در یک نظام تدبیر شایسته، اختلاف ها و خواسته های این گروه به تعادل می رسد و راه برای رفع این تعارض از این طریق گشوده می شود.

تعریف حکمرانی خوب در سازمان ها و نهادهای بین المللی

 مردوخی با اشاره به تعاریف حکمرانی خوب (نظام تدبیر شایسته) در سازمان های بین المللی افزود: اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ایسا) درباره سازمان های تامین اجتماعی و بیمه ای تعریفی دارد که می گوید: «روش بهره برداری مسئولان از قدرت و به کارگیری اختیارات خود در تحقق اهداف سازمانی از قبیل طراحی، اجرا، نو آوری در سیاست، ضوابط، سیستم ها و فرآیندهای سازمان و نیز نحوه مشارکت و همکاری ذی نفعان».

 وی با اشاره به تعریف بانک جهانی از «نظام تدبیر شایسته»، اظهار کرد: «نظام تدبیر به مجموعه ای از سنت ها و سازمان ها که قدرت و مسئولیت را در یک کشور بر عهده دارند، اطلاق می شود». همچنین بانک توسعه آسیایی ، می گوید: «روش و نحوه استفاده از قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی کشور در روند توسعه».

 این عضو سابق برنامه  و بودجه با تاکید بر اینکه هدف از ارائه این تعاریف، مطرح کردن مسئله توسعه است، گفت: می خواهیم بدانیم چگونه می توانیم از طریق یک نظام تدبیر شایسته به توسعه برسیم. توسعه یعنی گسترش ظرفیت نظام اقتصادی و اجتماعی برای برآورده کردن نیازهای ملموس و محسوس جامعه.

 مردوخی واژه های ملموس و محسوس در این تعریف را بسیار مهم برشمرد و افزود: یکی از استادان متخصص توسعه اقتصاد آفریقا، در بحث توسعه معتقد بود که در بسیاری از کشورهای آفریقایی توسعه ای رخ نداده است؛ زیرا پرداختن به اموری که نیاز محسوس و ملموس جامعه نیست، مانند ساخت فرودگاه و اتوبان های عظیم، درواقع توسعه محسوب نمی شود. این مسئله ای است که در اغلب کشورهای درحال توسعه وجود دارد که در ادبیات توسعه به آن تاج محل می گویند. تاج محل ساختمان عظیمی در حیدرآباد است که هیچ خاصیتی جز زیبایی ندارد؛ این نوع طرح های نمادین توسعه، غالباً پروژه های تاج محل نامیده می شود.

توسعه تلاشی است همگانی به صورت خود به خودی یا برنامه ریزی 

 وی در ادامه، تعریف دیگری از توسعه را مطرح کرد و گفت: «توسعه تلاشی است همگانی به صورت طبیعی یا خود به خودی که یا محصول تلاش، خرد و دانایی جامعه، حکومت گران و مجریان است، یا از طریق اجرای برنامه های توسعه رخ می دهد».

 این اقتصاددان، تصریح کرد: این تعریف، حد و سمت و سوی توسعه اقتصادی را نشان می دهد که یک روش آن از طریق بازار است و تعریف دیگر آن از طریق اجرای برنامه های توسعه. در روش بازار، معتقدند چنانچه دولت در امور اقتصادی و اجرای توسعه، مداخله ای نداشته باشد، بازار به صورت خودبه خودی قادر است توسعه به بار آورد. این تجربه در کشورهای سوسیالیستی حدود 80 سال پیش، باطل اعلام شده بود. آن ها معتقد بودند بازار به نفع همه گروه های اجتماعی و اقتصادی توسعه به بار نمی آورد و باید از طریق برنامه ریزی این گام برداشته شود. کشور ما 70 سال است که در مسیر برنامه ریزی گام برمی دارد و 5 برنامه عمرانی پیش از انقلاب و 6 برنامه توسعه نیز در سال های پس از انقلاب اجرا کرده ایم.

 مرور رخدادهای جهانی مبتنی بر محورهای توسعه

 مردوخی در مرور رخدادهای جهانی درزمینه محورهای توسعه که اطلاع از آن ها می تواند در تبیین اصل موضوع «نظام تدبیر»، راهگشا باشد، اظهار کرد: در دهه 1960 تاکید عمده کشورهای مختلف بر ایجاد زیرساخت های صنعتی شدن است. در آن دوران این مسئله رواج یافته بود که کشورهای درحال توسعه برای دسترسی به پیشرفت، نیازمند صنعتی شدن و سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در این زمینه هستند.

 وی افزود:  در دهه 1970 تمرکز فعالیت ها در دسترسی به توسعه، بر مبارزه با فقر قرار داشت. این مسئله برای اولین بار در نظام های اقتصادی دنیا مطرح شد که مبارزه با فقر، تسهیل توسعه کشاورزی و خدمات اجتماعی ضرورت توسعه است بنابراین اولویت ها از صنعتی شدن به فقرزدایی قرار گرفت.

 این کارشناس خبره برنامه ریزی، تصریح کرد:  در دهه 1980، تمرکز بر تعدیل اقتصادی، اصلاحات ساختاری و سیاست های بازار آزاد، در کشورهای دنیا قرار گرفت. این نگرش، به توصیه سازمان های بین المللی در واشنگتن انجام شد که به فرمول واشنگتن معروف است. بر این اساس، به بسیاری از کشورهای درحال توسعه توصیه شده بود که بگذارید بازار کار خود را انجام دهد و دولت، مزاحمتی در رابطه اقتصادی ایجاد نکند و تعدیل اقتصادی نیز به معنای اصلاح قیمت ها، مطرح شد. برای مثال، قیمت فرآورده های نفتی که در آن دوران افزایش یافت، هنوز مشهور به دوران «تعدیل قیمت ها» است.

 مردوخی گفت: در دهه 1990، محورهای توسعه، ادامه سیاست های تعدیل بود. برای اولین بار بود که نظام تدبیر شایسته در جهت گیری اقتصادهای توسعه در دهه 1990 مطرح شد. زیرا بسیاری از کشورهای درحال توسعه یا سرمایه داری با شکست بازار مواجه شدند که اصطلاحاً مشهور به «شکست بازار» شده است. معتقد بودند که شکست بازار باید با مداخلات دولتی و برنامه ریزی باید اصلاح شود؛ در غیر این صورت، فقرا فقیرتر می شوند.

 وی با اشاره به محورهای توسعه دهه  های اول و دوم سال 2000 عنوان کرد: در این سال ها برنامه ریزی مشارکتی افزایش یافت و فعالیت ها بر مبنای عدم تمرکز شکل گرفت و نظام تدبیر دموکراتیک مطرح شد. به این معنا که دولت ها، مشارکت مردمی را اولویت قرار دادند.

 این اقتصاددان، افزود:  این مسائل نشان می دهد که نظام تدبیر در دوران گوناگون دارای جهت گیری های متفاوت بوده و هر دوره ای جهت گیری خاص خود را داشته  است. همان طور که مشاهده می شود، فعالان اقتصادی، زمینه های متعددی را برای فعالیت اقتصادی در پیش گرفتند.

 جمع بندی از چندین دهه توسعه در کشورها

دکتر مردوخی در ارائه یک جمع بندی از چندین دهه توسعه در کشورها، اظهار کرد: معلوم می شود، هیچ کشوری توسعه نیافته است، مگر اینکه تحولاتی در درون آن کشور رخ داده باشد که این تحولات بتواند سه شرط را محقق کند؛

اول، مقامات در همه سطوح به قانون پایبند باشند. (این یک تجربه جهانی است)

دوم، نظامیان از عرصه های اقتصادی دور مانده باشند و اقتصاد را به اهالی اقتصاد واگذار کنند. (این تز مشهور به تز داگلاس نورث است که با قدرت در سال 1993 این موضوع را مطرح کرد)

سوم، جامعه بتواند انبوهی از بنگاه های اقتصادی داشته باشد که عمر بنگاه ها از عمر مؤسسان آن بیشتر باشد. (تداوم بنگاه های اقتصادی؛ در اقتصادی که بنگاه ها متولد شده و خیلی سریع ورشکسته می شوند، نشانی از توسعه نیست و نشان از وجود ایراد در کار است)

14 ضرورت اصلاح نظام تدبیر شایسته (حکمرانی خوب)

وی با بیان اینکه برای اصلاح «نظام تدبیر شایسته» (حکمرانی خوب) در کشور نیازمند پیاده سازی الزام ها و ضرورت هایی هستیم، گفت: این موارد ضروری را در 14 مورد خلاصه کرده ام:

اول، هماهنگی با جهان در حال سرعت موجب ماندگاری است. (به این معنا که کشور ما باید تلاش کند تا بتواند در دنیایی که به طور سریع در حال تغییر است، روی پای خود بایستد. چگونگی این مسئله، مبحث دیگری است و در حد نشانه، می توانم بگویم که ادامه حیات، توسعه و ماندگاری در «جهان به سرعت در حال تحول» لازم است اقداماتی انجام دهیم).

 دوم، الزامات توسعه و تحول علمی و تکنولوژیکی را بها دهیم. (زیرا می دانیم که انقلاب صنعتی چهارم در دنیا شروع شده است و همه چیز با تکنولوژی پیشرفته و فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) پیش می رود).

سوم، الزامات جامعه اطلاعاتی و انفورماتیک.

 چهارم، ضرورت مشارکت زنان در فرآیند توسعه. (زیرا زنان بخشی از نیروی کار هر جامعه هستند و نباید این نیروی کار بیهوده رها شود).

 پنجم، ضرورت اشتغال و تعالی جوانان. (جوانان چه در مقطع متوسطه و چه آموزش عالی، پس از فراغت از درس، نیازمند برخورداری از شغل هستند و باید برای آن ها ایجاد اشتغال شود و این افراد قابل چشم پوشی نیستند).

 ششم، ضرورت توسعه انسانی و امنیت انسانی. (اگر توسعه توأم با فراهم کردن امنیت انسانی و توسعه انسانی نباشد، حتما ناقص و ناتمام می ماند. این وظیفه اصلی دولت ها است که از زمان تولد تا از دنیا رفتن امنیت افراد را مانند برخورداری از شغل، بهداشت و غیره تامین کنند و یکی از مهم ترین ابزار ایجاد این امنیت، بیمه های اجتماعی است).

 هفتم، ضرورت اداره امور اقتصادی بر پایه خرد و دانایی و پرهیز از شیوه های سلیقه ای و اقتضایی در یک جامعه قانون مند.

 هشتم، ضرورت ایجاد فضای مناسب و مساعد توسعه.

 نهم، ضرورت مشارکت مؤثر در صحنه بین المللی به اتکای خرد و دانایی. 

 دهم، ضرورت توانمندسازی جامعه و اقتصاد ایران برای حضور در بازار جهانی.

 یازدهم، ضرورت اصلاح ساختارهای اداری دولت برای افزایش کارایی در اداره خدمات.

 دوازدهم، ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی برای ارتقای زیستمندی و رقابت مندی در ارائه خدمات.

 سیزدهم، ضرورت جلب مشارکت استان ها و ادغام اولویت های برنامه های توسعه استانی در برنامه ریزی توسعه ملی و بخشی. (در این نوع برنامه ریزی باید نیازمندی های افراد جامعه اولویت بندی شود و برای مثال معلوم شود که احداث درمانگاه نیاز آن ها است یا ورزشگاه)

 چهاردهم، ضرورت تعمیر اساسی و اصلاح نظام تدبیری که چهل سال از عمر انقلابی آن می گذرد. (با شروع جنگ تحمیلی، ناچار شدیم که جلوی تجاوز را بگیریم و خرابی ها را بازسازی کنیم و درنتیجه فرصت برای ایجاد نظام تدبیر برای توسعه کشور فراهم نشد).

 تعریف کلان «نظام تدبیر شایسته»

 این اقتصاددان انجام اصلاح برای دسترسی تمام اقشار جامعه به رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را یکی از مهم ترین موازین نظام تدبیر شایسته بیان کرد و افزود: در شرایط حکومت بازار یا اقتصاد بازار، حتی اگر توزیع درآمد هم مناسب باشد –که معمولاً نیست- و بهینگی یا بیشینگی ایجاد شود، باز هم ممکن است گروه هایی از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به دلایل گوناگون باز بمانند. برای مثال، روستائیان کشور ما غالبا از فرآیند توسعه بیرون بودند؛ در این گونه شرایط و اوضاع واحوال که اقتصاد بازار، عده ای را خارج از فرآیند توسعه قرار می دهد، باید کاری کرد که اصلاح صورت بگیرد که این اصلاح را «نظام تدبیر شایسته» (حکمرانی خوب) می نامند. ازاین رو «نظام تدبیر شیوه ای است برای اعمال اقتدار و نظم مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در جهت رشد و توسعه همه اقشار جامعه».

 مردوخی تصریح کرد: در بررسی وضعیت کشور خود، متوجه می شویم که باید در نظام تدبیر ایران، حتما یک بازنگری انجام شود. با توجه به اینکه در طول یک قرن با آمیزه ای از حکومت های تاریخی، آنچه  که از غرب به صورت نوآورانه گرفته ایم، به اضافه دستاوردهای چهل سال انقلاب که توأم با رشد و نیز کاستی هایی بوده است، لازم است در نظام تدبیر خود شروع به مطالعه، کشف معایب و اصلاح موارد کنیم.

توجه به 3 عامل در بررسی «نظام تدبیر شایسته»

مردوخی با بیان اینکه برخی ها معتقدند نظام تدبیر در مقابل سازوکار بازار آزاد قرار می گیرد، گفت: برخی از متفکران هنوز هم تصور می کنند هدف از مطرح شدن نظام تدبیر شایسته، ایجاد نظام سوسیالیستی است؛ اما باید گفت، که در نظام تدبیر نباید بااقتدار برخورد شود و همه موارد را باطل اعلام کند؛ زیرا اصولا قانون اساسی ما اجازه نمی دهد و به علاوه، اصلاحات اقتصادی توأم با اقتدار در دنیا با موفقیت روبرو نبوده است که نمونه آن همسایه شمالی ایران است. در این صورت اگر بخواهیم نظام تدبیر را بررسی کنیم، به سه عامل باید اهمیت دهیم؛

 یکی، نظام سیاسی کشور است. منظور این است که نظام سیاسی کشور از این منظر که آیا منطبق بر قانون اساسی است و اینکه آیا پارلمانی باشد یا ریاستی، نظامی باشد یا مدنی، اقتدارگرا باشد یا دموکراتیک، بررسی شود.

 دوم، فرآیند اعمال قدرت در مدیریت منابع چگونه بوده و چگونه باید باشد. مهم ترین منبع ما نفت است و باید دید فرآیند اعمال قدرت در بخش نفت، چگونه بوده است. عمده اتکای ما به درآمده نفتی است و عده ای دلسوز گفتند که این درآمدها نباید خرج حقوق و دستمزد شود و لازم است، صرف سازندگی زیربناها و زیر ساختارها شود. ازاین رو باید بررسی شود که آیا مدیریت منابع درست است یا خیر.

 سوم، ارزیابی اینکه ظرفیت دولت برای طراحی، تهیه، تنظیم و اجرای سیاست ها و به طورکلی اعمال و انجام وظایف خود چقدر است. گفته می شود که ما چند برابر ژاپن نیروی انسانی در دولت داریم؛ به  هر روی این نیز نکته ای است و کیفیت نیروی انسانی نیز مهم است که تا چه حد آموزش دیده  اند و نیز تا چه حد نسبت به هدف های عمومی توسعه کشور پایداری دارند یا منافع شخصی خود را دنبال می کنند.

 در برنامه های اقتصادی دچار «دیدمان  کوری» هستیم

 این اقتصاددان، با بیان اینکه ما در برنامه ریزی های اقتصادی و توسعه ای دچار «دیدمان کوری» هستیم، اظهار کرد: در بسیاری از موارد هدف های متعالی خوبی برای خود تعریف می کنیم؛ اما وقتی اتفاقی رخ می دهد، هدف های متعالی را نادیده گرفته و سراغ مسائل فرعی می رویم که «دیدمان کوری» نام دارد. به عبارت دیگر، برای رفع یک معضل و مشکل موقتی و کوتاه، مسائل کلان و اساسی نادیده گرفته می شود. این شیوه در طول تاریخ 70 ساله برنامه ریزی در کشور ما بسیار مشاهده شده است. درحالی که می توانیم عده ای را دنبال پیگیری کارهای اساسی و گروهی را برای پیشبرد امور فوری در نظر بگیریم.

 قانون گرشام، نیازمند اصلاح نظام تدبیر است

 مردوخی یکی دیگر از معضلات نیازمند اصلاح نظام تدبیر را مربوط به رسوخ قانون گرشام در عرصه برنامه ریزی دانست و گفت: هنگامی که پول فلزی در کشورها رایج بود، مردم کم ارزش ترین فلز را خرج می کردند و طلاهای خود را نگه داری می کردند که رفته رفته طلا از گردش خارج شد و نتیجه نهایی آن، خالی شدن اقتصاد انگلستان از سکه های خالص و انباشت سکه های ناخالص در چرخه اقتصادی بود. در کشور ما در اولویت بندی مهم ترین مسائل، دچار قانون گرشام می شویم و در برخی از موارد به مهم ترین مسائل اهمیتی داده نمی شود. ازاین رو عدم توازن در توسعه ناشی از قانون گرشام است. به عنوان مثال، حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف آب از این دسته از مسائل را تشکیل می دهد که با بی توجهی مواجه است.

10 دام  نظام تدبیر شایسته

 وی نظام تدبیر شایسته را دارای 10 دام برشمرد و ادامه داد: یکی دام «روتین» است؛ این دام گریبان کسی را می گیرد که می خواهد خدمت گزاری کند و اما گرفتار امور روتین سازمان ها شده و انجام کار او را خلاف اصول و مقررات کاری تلقی می کنند.

 دیگری دام «مرکز محوری» است؛ روند امور در کشور ما به گونه ای است که بیشتر کارها باید در پایتخت انجام شود و به جز جمعیت تهران، جمعیت سایر شهرها برای پیشبرد برخی امور خود به ناچار باید به تهران بیایند. در پروازهای کاری مشاهده می شود که یک مدیر برای گرفتن یک امضا به تهران می آید.

 دام دیگر، «برنامه ریزی و نظارت» است. البته برنامه ریزی به خودی خود دام نیست؛ اما اگر بد اجرا شود، می تواند دام باشد. طرح تحول سلامت نمونه بارز این نوع برنامه ریزی است که منابع بودجه آن مشخص نشد و سنگینی هزینه آن بر دوش صندوق های بیمه ای قرار گرفت.

 دام «میانگین» نیز وجود دارد. میانگین از جمع چند عدد و تقسیم آن به وجود می آید که نشان دهنده شاخص هایی مانند رشد و تورم است. گرفتن میانگین باعث می شود تا جزئیات مسئله نادیده گرفته شود. برای مثال در ارزیابی میانگین تورم، ممکن است اجاره خانه به تنهایی 30 تا 40 درصد رشد داشته باشد، اما میانگین تورم بدون توجه به جزئیات آن اعلام می شود.

 دام «کوتاه مدت و غیبت آینده نگری» نیز از دام های دیگر است. احتیاج داریم که در نظام تدبیر به این مسئله توجه کنیم. لازم است در بخش های مختلف مطالعات آینده پژوهشی انجام شود تا هدف و چشم انداز کشور در عرصه هایی مانند صنعت، کشاورزی، تجارت خارجی و علم، خرد و دانایی معلوم و مشخص شود.

 دام «قوانین کثیر و صنعت آیین نامه سازی» دام دیگری است. قوانین بسیار زیادی در کشور وجود دارد که دست وپا  گیر است و باید امروزی شود. گفته می شود که در کشور ما 160 دستگاه و مرجع ایجاد قانون و مقررات و 11 هزار قانون وجود دارد. همچنین برای انجام کسب و کار 1700 مجوز مورد نیاز است. حال اینکه فرانسه با 200 سال سابقه قانون گذاری، 2800 قانون دارد.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha