زمان انتشار: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۷ بهمن ساعت 09:07 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ساعت 09:15    تعداد بازدید: 37    کد مطلب: 74241

دیدار دکتربرجی مدیردرمان استان بامدیرکل صداو سیمای مرکز اردبیل
درگرامیداشت ایام ا... مبارک دهه فجرو چهلمین سالگردپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران
دکتربرجی مدیردرمان اردیبل:بیش از50درصدجمعیت ایران تحت پوشش تامین اجتماعی هستند واکثرمعظلات ومشکلات حوزه تامین اجتماعی که ازطرف بیمه شدگان مطرح می گردد مفاهیم اجتماعی هستندوباید دراین زمینه به جامعه هدف و حتی عموم مردم اطلاع رسانی شودوفرهنگ سازی انجام گردد.


درگرامیداشت چهلمین سالگردپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وبه منظورتبین اهداف وماموریت های سازمان تامین اجتماعی ولزوم توجه به حوزه تامین اجتماعی و اطلاع رسانی لازم به جامعه هدف دکتربرجی مدیردرمان تامین اجتماعی استان با مهندس ملا احمدی مدیرکل صدا و سیمای مرکزاردبیل دیدارکرد.
دکتربرجی مدیردرمان استان دراین دیدار ضمن تبریک ایام ا...مبارک دهه فجروچهلمین سالگردپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت:بیش از50درصدجمعیت ایران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند واکثرمعظلات ومشکلات حوزه تامین اجتماعی که ازطرف بیمه شدگان مطرح می گردد مفاهیم اجتماعی هستندوباید دراین زمینه به جامعه هدف و حتی عموم مردم اطلاع رسانی شودوفرهنگ سازی انجام گردد وکل جامعه خود را ملزم به پاسخگویی به مسائل و مشکلات جامعه کارگری و نیروهای مولد و عناصراصلی چرخه اقتصاد و تولید کشوربدانند و دغدغه این قشرزحمتکش را درک کنند که دراین میان نقش صداوسیما بعنوان رسانه ملی و فراگیرمهم واثرگذارهست وانتظارما این هست که دراین رسانه و برنامه های مختلف وقت مناسبی دراختیارمسئولان حوزه تامین اجتماعی بخصوص دراستانها  گذاشته شود تا به نحومطلوب و کارشناسانه به مشکلات و انتظارات بیمه شدگان عزیز تامین اجتماعی و کارفرمایان بعنوان شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی پرداخته شود و به جامعه هدف اطلاع رسانی مناسبی انجام شود تا هم سطح کیفی خدمات ارتقاء یابد و هم انتظارات ازسازمان تامین اجتماعی که متکفل اموربیش از50درصد جعیت کشورهستند وریالی ازبودجه دولتی استفاده نمی کند و با استقلال مالی و با اتکاء به منابع حاصل ازحق بیمه و درآمدهای اختصاصی به ارائه انواع خدمات بیمه ایی و درمانی می پردازد؛ بهترمدیریت گردد.
ملااحمدی مدیرکل صدا و سیما مرکزاردبیل هم دراین دیداربا تبریک متقابل ایام ا... مباردهه فجرگفت: خدمات تامین اجتماعی بخصوص درحوزه درمان دراستان واقعا درسطح مطلوبی قراردارد و ما دربخش های مختلف خبری و برخی برنامه اجتماعی به این حوزه می پردازیم اما با توجه به تعداد بیمه شدگان و تنوع خدمات وانتظاراتی که مردم ازتامین اجتماعی دارند، ضرورت پرداخت بیشتربه این حوزه وجود دارد و ما سعی می کنیم با رویکردجدیدی به حوزه تامین اجتماعی و بخش درمان آن بپردازیم وبا ساخت برنامه های مشترک و همکاری هم دراین مسیرقدم های موثری برمی داریم تا بیمه شدگان عزیز تامین اجتماعی استان بتوانند ازبرنامه های  صداو سیمای مرکزاردبیل بیشتربهره مندشوند.
   روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha