• ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۵ مرداد
  • اِلأَربِعا ١٥ ذو الحجه ١٤٤١
  • Wednesday, August 5, 2020
شناسه خبر: 74117
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ سه شنبه ۱۶ بهمن، ساعت 09:11
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۷/۱۱/۱۶

فرانشیز اعمال جراحی شایع برای بیمه شدگان بیمه های طرف قرارداد با تعرفه دولتی در سال 1397

ردیف

کد ملی عمل جراحی

شرح نوع عمل جراحی

مبلغ قابل پرداخت بیمار(ریال)

1

990005

اکسیزیون کیست یا سینوس پیلونیدال

868,700

2

990095

اسپلنکتومی یا برداشتن طحال

2,323,600

3

990100

تانسیلکتومی یا برداشتن لوزه

779,900

4

990115

انترولیز یا آزاد سازی چسبندگی روده

2,258,800

5

990120

آپاندکتومی یا برداشتن آپاندیس

1,424,100

6

990125

هموروئیدکتومی

899,500

7

990130

کوله سیستکتومی یا برداشتن کیسه صفرا

2,389,000

8

990135

ترمیم فتق یک طرفه اینگوئینال

1,098,800

9

990145

ترمیم فتق شکمی

1,414,800

10

990147

ترمیم فتق اشپیکل یا فمورال

1,113,000

11

990150

ترمیم فتق نافی یا اپی گاستریک

1,142,500

12

990160

نفرکتومی یا برداشتن کلیه

2,772,900

13

990172

جراحی پروستات از طریق مجرا (TURP کامل)

2,068,400

14

990265

تیروئیدکتومی یا برداشتن تیروئید

2,585,600

15

990290

نورولیز و نوروپلاستی هر عصب در مچ دست یا CTS

771,800

16

990300

کاتاراکت

1,240,800

17

990315

تمپانوپلاستی گوش

1,874,300

18

990385

برداشتن تومور مثانه(TURT)

1,470,300

19

990400

واریکوسل

845,600

20

990470

میل زدن مجرای نازولاکریمال

355,300