شناسه خبر: 74028
تاریخ انتشار:۱۳۹۷ دوشنبه ۱۵ بهمن، ساعت 11:26
به همت اداره کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان:

دهمین کارگاه هیات های بدوی تشخیص مطالبات در سال جاری برگزار شد

دهمین کارگاه آموزشی هیات های بدوی تشخیص مطالبات شعب در راستای توسعه و تقویت فرهنگ مشتری مداری، تعامل موثر با شرکای اجتماعی و ارتقاء سطح آگاهی آنان با حضور موسوی مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان، کریمی پاشاکی سرپرست دبیرخانه هیات تشخیص مطالبات، رئیس هیات، دبیر و اعضای اصلی نماینده کارگران و کارفرمایان و همچنین روسای شعب به میزبانی اداره کل تامین اجتماعی شرق تهران برگزار شد.

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، مدیر کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان در این کارگاه آموزشی ضمن تشریح و مطلوب ارزیابی کردن برگزاری کارگاه های بازآموزی قوانین هیات های تشخیص مطالبات که در سراسر کشور برگزار شد، گفت: هدف از برگزاری این جلسات آموزش و تشریح قوانین و مقررات مرتبط با هیات ها، بیان مسائل و مشکلات هیات ها و نحوه رسیدگی پرونده ها و همچنین اطلاع از نظرات شرکاء اجتماعی و مرور و بازخوانی بخشنامه ها و دستور العمل ها و مسئولیت شرعی و قانونی آنان است واین نشست ها می تواند به سازمان در بخش وصول کمک کند تا به اهداف و ماموریت های خود برسد.
سید مجتبی موسوی افزود: هیات های تشخیص مطالبات نماد واقعی سه جانبه گرائی در سازمان تامین اجتماعی هستند و اعضاء هیات ها با توجه به ترکیب آنها  در واقع نماینده وجدان عمومی و شرکاء اجتماعی سازمان اعم از بیمه شده، کارفرما و دولت هستند.
وی گفت: از آنجائی که حق بیمه های پرداختی حق الناس است مهمترین رسالت هیات های مذکور باید امانتداری، بی طرفی، اعتماد سازی و مرجعی مطمئن برای یک داوری عادلانه جهت رسیدگی به کارفرمایان باشد.
وی افزود: حقوق هیچ یک از شرکاء اجتماعی هنگام رسیدگی به پرونده بر دیگری ارجحیت ندارد و مبنای داوری قوانین و مقررات و رعایت حق و انصاف است.
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی بیمه شدگان اظهار داشت: از آنجائی که هر روز سابقه برای بیمه شده سرنوشت ساز است، حق بیمه های پرداختی کارفرما باید متناسب با کارکرد واقعی دریافت گردد و غفلت از هر یک زیانبار خواهد بود.
وی با بیان اینکه کارگاه های آموزشی هیات های تشخیص مطالبات با حضور تمامی اعضاء هیات ها اعم از رؤسای شعب، نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار می شود، گفت: رسیدگی به پرونده های هیات ها یک کار شبه قضائی است که باید درست، منطقی و منطبق با قانون و با تاکید بر رعایت اصل امانتداری و بی طرفی باشد.
وی با اشاره به اینکه معاونت فرهنگی و اجتماعی در سه محور فرهنگ سازی، ارتقاء سطح آگاهی و تعامل مؤثر با شرکای اجتماعی فعالیت می کند، تصریح کرد: با شکل گیری دبیرخانه شورای راهبردی و دستور العمل نظامنامه شرکای اجتماعی سعی در تقویت اعتماد، بهبود و افزایش رضایتمندی شرکاء داشته ایم که در این زمینه نشست های تخصصی با حضور کانون های کارگری، کارفرمائی و بازنشستگان برگزار شد و در این نشست ها ضمن اخذ نظرات کارشناسی ذینفعان سازمان کمک مؤثری جهت پیشبرد اهداف و مأموریت ها انجام شد.
در ادامه سرپرست  دبیرخانه هیات تشخیص مطالبات با اشاره به اینکه زمان انقلاب صنعتی وقتی کار از  خانه به کارخانه انتقال یافت قانون های جدید تامین اجتماعی برنامه ریزی شد و  آنها خواستند کارگر هم در سهم تولید شریک باشد که  امروزه تامین اجتماعی با توجه به ماده  واحدهایی که دارد یکی از پیشرفته ترین  قانون هایی که میتوانیم برای جوامع استفاده کنیم را در اختیار دارد.
محمد کریمی پاشاکی افزود: اهداف ما در سازمان عدالت محوری است و هدف اصلی ما جلب اعتماد عمومی   می باشد و ما باید باور داشته باشیم در جایگاه اعتمادعمومی ،می توانیم افراد را بعنوان شریک در نظر بگیریم.
وی اظهار داشت: در هیات ها سه ضلع مثلث حرف مساوی برای گفتن باید داشته باشند و مسئله دیگراین است  که ما در هیات های تشخیص بعنوان اهدافمان در نظر گرفتیم، ارزیابی عملکرد با تبیین شاخص هاست و یقین داشته باشیم تا کاری را مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار ندهیم نمی توانیم باکیفیت کار کنیم.

 

آپارات سراسری - استان ها
اظهار نظرات | 0
captcha