زمان انتشار: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۳ دي ساعت 15:11 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ ساعت 16:25    تعداد بازدید: 118    کد مطلب: 72701

مدیر کل اتباع سازمان تامین اجتماعی:
اتباع خارجی مجاز غیرشاغل می توانند خود را بیمه اختیاری کنند
مدیرکل اتباع سازمان تامین اجتماعی گفت: تشکیل اداره کل اتباع از شهریور سال ۹۴ بوده است و این اداره کل در سه بخش شامل بیمه اتباع خارجی، بیمه ایرانیان خارج از کشور و انجام توافقنامه های دوجانبه وچندجانبه فعالیت می کند.


به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی،دکتر احمدرضا خزاعی در جلسه هم اندیشی گسترش پوشش بیمه ای اتباع خارجی و ایرانیان خارج از کشور  در استان هرمزگان تصریح کرد: مبنای قانونی بیمه اتباع خارجی ماده ۵ قانون تامین اجتماعی  است.
وی خاطرنشان کرد: ۹۰درصد اتباع خارجی افغانستانی هستند که از این آمار، یک و نیم درصد اتباع خارجی درهرمزگان حضور دارند و شامل ۲۴ هزار و 195افغانستانی است .
دکترخزاعی ادامه داد: ازسال ۵۴ لغایت ۹۴ تعدادبیمه شدگان خارجی 3 هزار و  300 بوده است اما با تلاش‌هایی که انجام گرفته ازسال ۹۴لغایت ۹۷ این تعداد به ۴۳هزار نفررسیده است.
وی گفت: از۴۳هزار نفر بیمه شده اتباع خارجی ۷۵درصد که شامل ۳۲هزار نفر هستند مجرد و فاقد تبعی هستند .
مدیرکل اتباع تامین اجتماعی اظهارداشت: افرادی که که دارای پروانه کارنیستند ولی دارای اقامت قانونی هستند می توانند از طریق بیمه اختیاری یا زنان خانه دار بیمه شوند.
وی در خصوص بیمه ایرانیان خارج ازکشور یادآور شد: سه ونیم میلیون ایرانی شاغل در خارج از کشور فعالیت دارند که ازاین تعداد 30 هزار نفر بیمه شده هستند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان در این جلسه گفت: تعداد۲۸۷نفر بیمه شدگان اتباع خارجی در این استان  ساکن هستند که ازاین تعداد ۲۲۷نفر بیمه شده  اجباری وتعداد۶۰ نفربیمه حرف و مشاغل آزاد و اختیاری هستند و این آمارنسبت به سال ۹۶ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است.
سیدفاضل حیدری بلوکی درخصوص بیمه ایرانیان خارج از کشور نیز اظهارداشت: تعداد بیش از ۵٠۰ هزار ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات ‌‌شاغل هستند .باید  تعامل و ارتباط بین استان وکارگزار تامین اجتماعی در امارات بیش از پیش برقرار باشد.

معاون اداره کل اتباع سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه گفت: برای شاغلین و غیرشاغلین برنامه داریم. افراد شاغل دارای مجوز، می‌توانند بیمه شده اجباری، بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد شوند و افراد غیرشاغل دارای مجوز اقامت نیز به پروانه کار نیاز نداشته و می توانند بیمه اختیاری، طلاب و زنان خانه دارشوند.

مهرداد ابراهیم‌زاده اظهارداشت: بازرسان تامین اجتماعی به هنگام بازرسی از کارگاه های دارای اتباع خارجی موظفند که اسامی تمامی شاغلین درکارگاه را یادداشت کنند و این شامل افراد دارای مجوز و غیرمجازنیز می شود.
رئیس گروه هماهنگی و مطالعات ایرانیان خارج از کشور سازمان تامین اجتماعی نیز در این جلسه در خصوص نرخ حق بیمه ایرانیان شاغل در خارج از کشور اظهارداشت: برای بیمه این افراد دو نرخ وجود دارد که یک مورد ١٦درصد بوده و شامل بیمه بازنشستگی و فوت بوده و نرخ ٢٠درصد نیز شامل بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی است.
سیروس تقوی به واگذاری فعالیت انجام امور مربوط به تعهدات بلند مدت به کارگزاران برون مرزی اشاره و تصریح کرد: به منظور تسریع، تسهیل و روان سازی امور بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور، تعهدات بلند مدت این افراد پس از ارسال مدارک به اداره کل اتباع این سازمان توسط کارگزاران برون مرزی انجام می شود.

 

 

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha