زمان انتشار: ۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۵ آذر ساعت 12:31 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۹/۲۷ ساعت 12:50    تعداد بازدید: 205    کد مطلب: 70428

دکتر اعتصام پور در جمع حسابداران به مناسبت روز حسابدارگفت:
حسابداران در کشور علاوه بر ایجاد انضباط مالی، شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد نقش مهمی در استفاده بهینه از منابع و ارزش آفرینی برای سرمایه ها دارند.


به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان همایش تحلیل از حسابداران تحت مجموعه مدیریت درمان در مرکز آموزش و پژوهش فردوسی اصفهان برگزار شد.در این جلسه ابتدا رئیس اداره حسابداری ضمن خیر مقدم و قدردانی از زحمات بیش از 100نفر همکاران حسابدار، این  روز را تبریک گفت.
آیتی با اشاره به اینکه در استان اصفهان سه بیمارستان و 26 درمانگاه  و دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی وجود دارد گفت: مدیریت مالی صحیح شما در یک سال گذشته  باعث امنیت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی سازمان شده است.
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان ضمن تبریک این روز هدف از برگزاری این مراسم را تجلیل از نقش حسابداران به ویژه حسابداران تحت مجموعه مدیریت درمان در بیمارستانها، درمانگاه ها و دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان در ایجاد انضباط مالی وشفافیت اقتصادی دانست.
دکتر اعتصام پور افزود: امروز حسابداران در کشور علاوه بر ایجاد انضباط مالی، شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد نقش مهمی در استفاده بهینه از منابع و ارزش آفرینی برای سرمایه ها را دارند.
وی تأکید کرد: تحول در نظام حسابداری نیاز کنونی کشور است که در تمامی سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است.
ریاحی معاون اداری و مالی ضمن تبریک روز حسابدار و قدردانی از زحمات مجموعه مالی گفت امور مالی باید در تصمیم سازی ها همراه مدیران مجموعه باشد و بررسی همگرایی و تبادل افکار تجربیات لازم است کار گروه های  مالی احیا شود.

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha