زمان انتشار: ۱۳۹۱ چهارشنبه ۱ آذر ساعت 10:03 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۵/۱۹ ساعت 14:34    تعداد بازدید: 25096    کد مطلب: 67961

هزینه سفر و فوق العاده سفر و اقامت بیمار و همراهدر مواردی که معالجه بیمارمستلزم انتقال وی از روستا به شهر و یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد و درمان بطور سرپایی انجام شود، هزینه رفت و برگشت و همچنین هزینه اقامت بیمار و همراه (در صورت نیاز به همراه ) و احراز شرایط قانونی پرداخت خواهد شد، مشروط  بر اینکه امکان معالجه بیمارحسب گواهی پزشک معالج در محل وجود نداشته باشد و در صورت نیاز به اعزام، نحوه آن به تایید شورای پزشکی سازمان رسیده باشد.

مشمولین :

کلیه بیمه شدگان  اجباری، رانندگان برون ودرون شهری، قالبیافان، کارگران ساختمانی، مقرری بگیران بیمه بیکاری، بیمه شدگان توافقی وبیمه شدگان اختیاری وافراد تحت تکفل آنان، به استثنای بیمه شدگان صاحبان حرف ومشاغل آزاد و مستمری بگیران مشمول کسر سرانه درمان.

توجه: نظر به اینکه صرفـا بیمه شدگان مزد بگیر مشمول دریافت غرامت دستمزد می باشند، بنابراین هزینه اقامت بیمار و همراه صرفا به بیمه شدگان اجباری که استحقاق دریافت غرامت دستمزد را دارند، قابل پرداخت می باشد.

میزان پرداخت :

1- هزینه سفر:

 مبلغ هزینه سفر بر اساس وسیله نفلیه و به میزان بهای بلیط با نرخ مصوب ( در مورد هواپیما، قطار و اتوبوس و کشتی ) و نرخ مصوب اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح ( در مورد سواری) قابل پرداخت خواهد بود. در صورتیکه امکان اعزام بیمار بطور نشسته مقدور نباشد، لزوم اعزام بیمار با سواری دربست و با تعداد بلیط مورد نیازجهت مسافرت با اتوبوس یا قطار توسط شورای پزشکی تعیین خواهد شد.

 بدیهی است در صورت نیاز بیمار به همراه مراتب نیز توسط شورای مذکور اعلام می گردد. که در این قبیل موارد مبلغ هزینه سفر بابت همراه بیمار نیز قابل پرداخت خواهد بود.

2- هزینه اقامت بیمار و همراه

هرگاه درمان بیمار اعزامی بطور سرپائی انجام پذیرد معادل صد در صد غرامت دستمزد متعلقه به بیمار بابت هزینه اقامت و در صورت داشتن همراه معادل 50 % متوسط حقوق یا دستمزد روزانه بیمه شده بابت همراه به وی پرداخت خواهد شد.

                                                               تعداد روزهای سرپائی× غرامت دستمزد متعلقه روزانه= هزینه اقامت بیمار                                  

                             50% × تعداد روزهای اقامت سرپائی ×  متوسط دستمزد روزانه بیمه  شده = هزینه اقامت همراه         

 نحوه پرداخت هزینه ها :

در صورتیکه بیمار، متقاضی دریافت هزینه های اشاره شده بطور یکجا باشد پس از رفت و برگشت هزینه های مذکور را از شعبه اعزام کننده دریافت خواهد نمود ودر صورت نیاز به دریافت آن در دو مرحله ، هزینه سفر برگشت و اقامت ( در صورت استحقاق ) را می تواند از شعبه مقصد دریافت نمایند.

 

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha