زمان انتشار: ۱۳۹۷ جمعه ۲۰ مهر ساعت 12:52 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۷/۲۰ ساعت 12:57    تعداد بازدید: 206    کد مطلب: 67046

برگزاری آزمون استخدامی
همزمان با سراسرکشورآزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی دراستان اردبیل نیزبرگزارشد
دکتربرجی:با برگزاری این آزمون و جذب نیروی انسانی موردنیازیکی ازوعده هایی که دراوایل قبول مسئولیت داده بودم به فضل الهی محقق شد و گامی اسای درراستای تامین امنیت روانی همکاران شاغل درواحدها که با حداکثرتوان و بیش ازظرفیت خوددرخدمت بیمه شدگان عزیزبودندو همچنین بیمه شدگان عزیزبرداشته شد.


دراین آزمون برای تکمیل نیروی انسانی موردنیازحوزه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان حودپنجاه نفرازبین داوطلبین و حاضرین درجلسه آزمون جذب خواهندشد.
دکتربرجی مدیر درمان تامین اجتماعی استان با حضوردرسالن محل برگزاری آزمون ضمن بازدیدازروند برگزاری این آزمون با آرزوی توفیق برای داوطلبان گفت:تلاش می کنیم با جذب نیروی انسانی متخصص و زبده و با توسعه و تجهیزمراکزدرمانی ملکی سازمان دراستان و ایجاد زیرساخت های لازم، کیفیت ارائه خدمات درمانی دراین مراکزرا ارتقاء دهیم و با جبران کمبودهایی که متاسفانه طی سنوات گذشته دراستان انباشته شده است، رضایتمندی بیمه شدگان عزیزوسایرمراجعین محترم را بیش از پیش جلب نماییم.
دکتربرجی افزود:با برگزاری این آزمون و جذب نیروی انسانی موردنیازیکی ازوعده هایی که دراوایل قبول مسئولیت داده بودم به فضل الهی محقق شد و گامی اساسی درراستای تامین امنیت روانی همکاران شاغل درواحدها که با حداکثرتوان و بیش ازظرفیت خوددرخدمت بیمه شدگان عزیزبودندو همچنین بیمه شدگان عزیزبرداشته شد.
مدیردرمان اردبیل درادامه بیان داشت:دراین آزمون برای مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل امتیازویژه ایی ازطرف سازمان داده شد و با تمام درخواست های استان برای جذب نیروی انسانی و تکمیل کادرموردنیازموافقت گردید و این ازبرکات سفرمدیرعامل محترم سازمان و عنایت ویژه ایشان به استان اردبیل بود و جا دارد ازهمین جا ازشخص دکترنوربخش مدیرعامل محترم سازمان ودکتردرخشان معاونت درمان سازمان تشکرویژه داشته باشم.
دکتربرجی با ذکراین نکته که بیشترین آمارشرکت کننده درآزمون استخدامی اخیرسازمان به استان اردبیل اختصاص دارد،افزود:این آمارنشان می دهد استان اردبیل نیروی جویای کارو آماده به خدمت با تحصیلات عالی زیادی دارد و مدیریت درمان اردبیل با جذب نیروهای موردنیازخود دراین آزمون تقریباً برای چندسال آتی ازلحاظ نیروی انسانی نیازخودرا برآورده می کند وظرفیت آن تکمیل می شود؛ لازم هست مسئولان ذیربط درحوزه کار و اشتغال برای این نیروها و جوانان که سرمایه ملی و پتانسیل بالقوه برای استان و کشورهستندفکراساسی درایجاداشتغال و بکارگیری آنان بکنند. روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha