زمان انتشار: ۱۳۹۳ يکشنبه ۱۰ اسفند ساعت 16:37 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۴/۱۸ ساعت 09:28    تعداد بازدید: 2026    کد مطلب: 6679

کارشناس حقوقی
کارشناس حقوقی درمان تحت نظارت کلی مدیریت درمان استان انجام وظیفه می نماید.


کارشناس حقوقی: صفر دودانگه

مدرک تحصیلی: کارشناسی حقوق قضایی

آدرس:خیابان سلمان فارسی(مشتاق دوم)-ساختمان غدیر-غدیر2-طبقه3

تلفن:32657924

وظایف اصلی :
* بررسی و طرح دعاوی حقوقی و جزایی سازمان ( بخش درمان ) علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و دفاع از دعاوی مذکور و نیز پاسخگویی به دعاوی اشخاص علیه سازمان (در سطح استان) به منظوردفاع از حقوق و منافع سازمان و پیگیری بر جریان تعقیب پرونده ها تا صدور حکم قطعی
* بررسی و پیگیری شکایات مطروحه در دادگاهها علیه سازمان ( در بخش درمان ) و تهیه و تنظیم فنی لوایح دفاعیه با ارائه مدارک و مستندات
* تهیه و تنظیم دادخواست ابطال ارجائیه به مقامات قضائی حسب مورد
* پیگیری تا حصول نتیجه نهایی جهت وصول مطالبات و اجرای احکام صادره
* انجام اقدامات لازم ظرف مهلت قانونی درخصوص درخواست تجدیدنظر در مورد احکامی که علیه سازمان صادر شده و پیگیری تا حصول نتیجه
* مراجعه مستمر به مراجع قضایی اعم از دادگاههای عمومی، انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی حسب مورد در حدود وظایف محوله
* شرکت در کمیسیونهای مربوط به مناقصه و مزایده در چارچوب اختیارات تفویضی و حدود وظایف محوله
* شرکت در کمیسیون های معاملات استان، ساخت و ساز و مواد 100 و 75  قانون شهرداریها حسب مورد در چارچوب اختیارات تفویضی و حدود وظایف محوله
* تهیه و تنظیم اسناد رسمی، قراردادها، خرید زمین و ساختمان و اجاره نامه در چارچوب اختیارات تفویضی و حدود وظایف محوله
* بررسی و اظهار نظر در مورد پیمانها و قراردادها و مشارکت در تهیه و تنظیم قراردادها و موافقت نامه ها در حدود وظایف محوله
* انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha