زمان انتشار: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۱ شهريور ساعت 09:30 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۶/۱۱ ساعت 09:52    تعداد بازدید: 296    کد مطلب: 65229

افتتاح بخش سنگ شکن بیمارستان سبلان
در گرامیداشت هفته دولت بخش سنگ شکن بیمارستان سبلان اردبیل افتتاح شد.
دکتربرجی مدیردرمان استان اردبیل:دستگاه سنگ شکنی که امروزدربیمارستان سبلان مورد بهره برداری قرارگرفت ،ازآخرین تکنولوژی برخورداراست واین مرکزاولین مرکزسنگ شکن بخش غیرخصوصی است که دراستان اردبیل باصرف هزینه ایی بالغ بر35میلیاردریال افتتاح می شود.


بخش سنگ شکن بیمارستان سبلان اردبیل با حضوردکترتقی زاده معاونت وزارت تعاون کارو رفاه اجتماعی وجمعی ازمسئولان استانی افتتاح و موردبهره برداری قرارگرفت.
درآیین افتتاح این بخش که همزمان با سایرپروژه های سازمان تامین اجتماعی توسط دکترمحسنی بندپی سرپرست وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی به مناسبت هفته دولت ازطریق ویدئوکنفرانس هم رونمایی شد;دکتربرجی مدیردرمان استان اردبیل گفت:دستگاه سنگ شکنی که امروزدربیمارستان سبلان مورد بهره برداری قرارگرفت ،ازآخرین تکنولوژی برخورداراست وازیک برندمعروف ساخت کشورآلمان می باشد واین مرکزاولین مرکزسنگ شکن بخش غیرخصوصی است که دراستان اردبیل باصرف هزینه ایی بالغ بر35میلیاردریال افتتاح شد.
مدیدردرمان اردبیل افزود:امیدوارم بتوانیم با تجهیزمراکزدرمانی به پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی و امکانات موردنیاز ونیز توسعه مراکزدرمانی استان و با ارائه خدمات شایسته به بیمه شدگان عزیزتامین اجتماعی وسایرمراجعین محترم به مراکزدرمانی ملکی تامین اجتماعی دراستان؛ موجبات رضایتمندی بیش ازپیش مردم عزیز وبیمه شدگان گرامی را فراهم آوریم و دراین راستا طرح ها و پروژه های مهمی دردست اجراداریم و درمقاطع مختلف با بهره برداری ازآنها انشاء ا... کمیت و کیفیت ارائه خدمات درمراکزدرمانی ملکی تامین اجتماعی استان قطعاً ارتقاء خواهدیافت.
                             روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha