زمان انتشار: ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۹ تير ساعت 09:12 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۴/۱۹ ساعت 09:03    تعداد بازدید: 155    کد مطلب: 61967

خدمات سازمان تامین اجتماعی گره گشاست
محمود یارعلیزاده، مدیرکل تامین اجتماعی خوزستان


  آنچه سازمان تامین اجتماعی در رسالت خود دارد و با اخلاص انجام می دهد، بسیار در کشور موثر و گره گشا است، به عنوان نمونه؛
مطالبات معوق سازمان از کارگاه های مدیون به عنوان تنفس مالی مدیونین، بخشودگی های جرائم پی در پی در جهت بهبود فضای کسب و کار، ایجاد و ترمیم زیرساختهای IT و ارائه خدمات در این بستر، ایجاد و ارتباط مستقیم و دوسویه با شرکای اجتماعی و تشکلای آنها، برونسپاری برخی خدمات با هزینه سازمان، عدم وقفه ارائه خدمات حتی با استقراض، تمکین به اجرای بهینه طرح های ملی حتی به قیمت افزایش چشم گیر هزینه های سازمان از جمله طرح تحول سلامت و بازنشستگی های پیش از موعد، سالم سازی محیط و روابط انجام امور میان کارکنان و شرکاء و مراجعین تا حد شکل گیری یک فرهنگ سازمانی و مواردی از این قبیل.
از اینرو علی رغم همه این موارد آشکار، هنوز بسیاری از مردم حتی مسئولین تراز اول کشور از شاخص تاب آوری، وضعیت منابع و مصارف چگونگی ضریب پشتیبانی، ارتباط سن بازنشستگی با سن امید به زندگی، بازنشستگی های پیش از موعد، قانونمندی و وضوح قوانین و ضرایب سازمان و غیره بی اطلاع هستند که این بی اطلاعی قطعاً برای سازمان هزینه هایی را به دنبال دارد که چنانچه بخش بسیار ناچیزی از این هزینه توسط استانها و ستاد مرکز اطلاع رسانی و فرهنگ سازی می شد و بطور یقین خیلی از تهدیدها تبدیل به فرصت می گشت برای سازمان و ایجاد امید می شد برای شرکا و تضمینی برای پایداری سازمان، که به نوبه خود و حسب وظیفه و تعلق خاطر به سازمان این نقص را پذیرفته و سعی با برنامه برای رفع آن آغاز کرده و ادامه خواهم داد و انتظار دارد منابع ناچیز بودجه ای آن تامین گردد.


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha