زمان انتشار: ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۸ تير ساعت 14:00 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۴/۱۷ ساعت 16:12    تعداد بازدید: 152    کد مطلب: 61914

سازمان تامین اجتماعی ملجا و پناهگاه بیمه شدگان در روزهای سخت
دکتر کریم لاله ماژین، مدیر درمان تامین اجتماعی ایلام


سازمان تامین اجتماعی که اکنون درجامعه ایران بعنوان بزرگترین سازمان بیمه گر کشور مطرح وامید میلیون ها ایرانی تحت پوشش است. سازمانی است که ماموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد وحقوق بگیر(بصورت اجباری)وصاحبان حرف و مشاغل آزاد (بصورت اختیاری است).این سازمان ،یک نهاد  عمومی غیر دولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل اخذ حق بیمه ها (با مشارکت بیمه شده وکارفرما)تامین میشود.تکیه گاه اصلی این سازمان ،مشارکت سه جانبه کارفرمایان ،بیمه شدگان و دولت (در عرصه های  سیاستگزاری، تصمیم سازیو نظارت )است .تعهدات سازمان درمقابل بیمه شدگان ومستمری بگیران بردونوع است :
1-تعهدات کوتاه مدت                                   2-   تعهدات بلند مدت
سازمان تامین اجتماعی دردولت تدبیر وامید از حاشیه ها به دور و به ثبات رسید وتوانست با درایت مسئولان ارشد سازمان تعهدات خود را به طور کامل اجرا و با بهره گیری از ظرفیت عظیم نیروی انسانیطرح های مهمی همچون طرح  حذف دفترچه  درمانی در مراکز ملکی که یکی ازطرح های  مهم درسال های اخیراست را بدرستی اجرا کند .موفقیت در این گونه طرحها در سازمان تامین اجتماعی نشانه همدلی واعتماد متقابل مدیران وکارکنان در سراسرکشور است .سازمان تامین اجتماعی در روزهای سخت همواره در کنار وحامی  مردم ایران بوده  وبا توجه به تحریم های ظالمانه امریکاعلیه مردم ایران، این سازمان نقش مهمی درحمایت وصیانت ازنیروی کار دارد .حمایت از تولید وکالای ایرانی ،طرح بخشودگی جرایم و....ازجملهبرنامه های است که در سازمان به درستی اجرا شده است .نقش مهم سازمان تامین اجتماعی در شرایط حساس  امروزی  برکسی پوشیده نیست . این سازمان بعنوان ملجاء وپناهگاه افراد تحت پوشش با ارائه خدمات متنوع بیمه ای ودرمانی وبا دراختیار داشتن بهترین مراکزدرمانی ومجرب ترین تیم های پزشکی در سراسرکشور خدمات مطلوبی را بیمه شدگان ارائه می دهد.وبا یاری رساندن به دولت ونظام انشالله از این وضعیت نیزبا سربلندی عبورخواهد کرد وبه عهدی که با بیمه شدگان بسته پایبند بوده وبا ارائه بهترین خدمات درحوزه بیمه ودرمان ، رضایت جامعه هدف را تامین خواهد نمود  .هفته تامین اجتماعی را در پیشروداریم این هفته فرصت مناسبی است تا اقدامات سازمان در دولت تدبیروامید را بدرستیبه مردم ومسئولان منعکس کنیم اطلاع رسانی مناسب با بهره گیری ازشبکه های اجتماعی ،پایگاه اطلاع رسانی سازمان مرکزی  واستان ها ونشریات  وروزنامه های سراسری باعث دلگرمی مردم به سازمان شده ووقتی مردم در جریان  خدمات گسترده سازمان درحوزه های مختلف قرارگیرند اعتماد آنان به سازمان دوچندان گردیده  وباعث هم افزایی ومشارکت بیشترمی شود .

 


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha