زمان انتشار: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۷ تير ساعت 10:31 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۴/۱۷ ساعت 10:23    تعداد بازدید: 156    کد مطلب: 61851

سازمان تامین اجتماعی بالاترین نقش را در تامین امنیت ملی ایفاء می کند
سعید بشرخواه، مدیرکل تامین اجتماعی اردبیل


سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین سازمان بیمه ای کشور بلحاظ کثرت مخاطبین که عموماً از اقشار آسیب پذیر جامعه می باشند، بالاترین نقش را در تامین امنیت ملی، اجتماعی ایفاء می کند و ضرورت دارد در تمامی ادوار، هرسه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در ارتباط با مسائل سازمان با حساسیت و نگاه کارشناسانه و موشکافانه و لمس نقش اجتماعی و تاثیر پذیری و تاثیرگذاری آن در فرآیند معیشتی جامعه اقدام نمایند؛ در همین راستا با بررسی اجمالی برخوردهای معموله با سازمان ملاحظه می گردد نگاه به سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی که به عنوان یک سازمان بیمه گر اجتماعی تکلیف ارائه خدمات بیمه ای را در قالب تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت داشته نگاه حمایتی بوده که موجب بالا رفتن هزینه ها و نهایتاً سنگینی کفه ترازوی مصارف سازمان از کفه ترازوی درآمدی آن شده و استمرار وضعیت زنگ خطری است برای تمامی دست اندرکاران این حوزه که خود را حافظ حق الناس می دانند و می طلبد که تدبیراندیشی مناسبی صورت گیرد تا از این منظر لطمه ای بر پیکره و ساختار اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تامین اجتماعی و در راس آن مملکت عزیزمان ایران اسلامی وارد نشود.
سازمان تامین اجتماعی با تمام کاستی ها، تمایل تامه بر ارائه خدمات بهینه در شان و جایگاه مستمری بگیران و بیمه شدگان داشته و همواره تکریم عزیزان موصوف را فرض و تمامی دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره نیز در راستای این سیاست کلی تدوین و اجرائی می گردد.


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha