زمان انتشار: ۱۳۹۷ شنبه ۱۶ تير ساعت 13:20 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۴/۱۶ ساعت 13:20    تعداد بازدید: 118    کد مطلب: 61804

تامین اجتماعی، حامی دولتها
دکترصادق جلیلی، مدیر درمان تامین اجتماعی خوزستان


تامین اجتماعی همواره همراه دولتها بوده و برای تحقق وظیفه اصلی و رسالت مهم حاکمیت که همانا فراهم کردن رفاه و آسایش جامعه است از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نبوده است. با نگاهی به دوران بعد از انقلاب، به وضوح در می یابیم این سازمان با تمام توان و بسیج کلیه امکانات و بهره گیری از همه دارائیها و سرمایه ها و پتانسیل های خود، پیوسته حامی دولتها بوده است و در ارائه خدمات درمانی و بیمه ای و پوشش های حمایتی، اقدامات موثر و گام های بسیار بلندی در خدمت رسانی برداشته است. بنابراین انتظار می رود دولت نیز  با درک موقعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی به وعده ها و تعهدات و وظایف خود در قبال این سازمان عمل کند تا ادامه راه و انجام رسالت خطیر سازمان تآمین اجتماعی، با توان بیشتر و خدمات بهتر و ارتقاء رضایتمندی بیمه شدگان هموارتر گردد. بی شک، وضعیت کنونی سازمان تامین اجتماعی، حمایت و همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی را می طلبد تا این سازمان بتواند در فضایی آرام و به دور از حاشیه ها و سهم‌خواهی های سیاسی، پاسخگوی مطالبات به حق بیمه شدگان بوده و به تعهدات خود در قبال 42 میلیون جمعیت تحت پوشش عمل کند.


کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha