زمان انتشار: ۱۳۹۷ يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ساعت 12:24    تعداد بازدید: 190    کد مطلب: 59906

توضیحات دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب


بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب - رادیو پیام


بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب - رادیو جوان


بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب - رادیو فرهنگ


بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب - رادیو ایران


بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب - رادیو ایران


بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب - رادیو ایران


بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب - رادیو ایران


بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب - رادیو جوان


بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب - رادیو تهران


به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه