زمان انتشار: ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۰ فروردين ساعت 10:43 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱/۲۰ ساعت 10:43    تعداد بازدید: 569    کد مطلب: 57751

در راستای حقوق شهروندی :
تقسیم بندی بیمه شدگان تامین اجتماعی با توجه به کل نرخ حق بیمه متعلقه
این خبر در راستای آشنایی مخاطبان با حق و حقوق قانونی خویش منتشر می شود؛(حقوق شهروندی)


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی خراسان جنوبی  تقسیم بندی بیمه شدگان با توجه به کل نرخ حق بیمه متعلقه به شرح ذیل صورت می باشد:
الف‏‏- بیمه شدگان بانرخ حق بیمه ٣٠ درصد: این نوع بیمه شدگان به چهارگروه عمده به ترتیب زیرتقسیم می شوند:
١- کارکرد عادی لیست، ایام بیماری، ایام بیکاری، ناشی از بازرسی، ناشی از حسابرسی، بارداری، گروههای خاص بیمه ای، حوادث غیرمترقبه، آراءدیوان عدالت اداری، رأی اداره کار، کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، کمیته رسیدگی به ادعای بیمه شده:
در این گروه از مجموع ٣٠ درصد نرخ حق بیمه ، سهم بیمه شده و کارفرما ٢٧ درصد و سهم دولت ٣ درصد می باشد.

٢- قالیبافان و شاغلان صنایع، بیمه¬های اجتماعی کارگران ساختمانی، باربران و ناشی از سربازی طی بخشنامه ٦:
در این گروه از مجموع کل حق بیمه٣٠ درصد، ٧ درصد آن سهم بیمه شده و ٢٣ درصد آن مربوط به دولت می باشد.

٣-  صیادان، زنبورداران، کارفرمایان صنفی کم درآمد (توافقی)، کارفرمایان کارگاههای کشاورزی:
دراین گروه از مجموع کل حق بیمه ١٧درصد آن به عهده بیمه شده و ١٣ درصد آن مربوط به دولت می باشد.

٤- اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان، کارفرمای صنفی، اعضای افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری، بیمه کارگزاران‏‏/پیمانکاران دفاتر مخابرات روستایی، اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا:
دراین گروه ازمجموع ٣٠درصد حق بیمه ،٣ درصد آن سهم دولت و٢٧ درصد آن کلاً به عهده بیمه شده میباشد (شایان ذکر است بیمه شدگان مشمول قانون کار با نرخ حق بیمه ٣٣ درصد زیرمجموعه این گروه قرارمی گیرند.)

ب‏‏- بیمه شدگان بانرخ حق بیمه ٢٩ درصد:
این گروه شامل بیمه شدگان اختیاری می گردد.
کل نرخ حق بیمه این گروه ٢٩ درصد است که سهم بیمه شده ٢٦ درصد و سهم دولت ٣ درصد می باشد.

ج: بیمه شدگان بانرخ حق بیمه ١٦،١٤و٢٠ درصد: این نوع بیمه شدگان به دوگروه اصلی زیرقابل تقسیم هستند:
١- مشاغل آزاد، نویسندگان، مدد جویان کمیته امداد، دوره انقطاع مشاغل آزاد وایرانیان خارج از کشور:
تمام اعضای این گروه دارای نرخ حق بیمه کل معادل ١٤ و ١٦و ٢٠ درصد می باشند. نرخ حق بیمه بیمه شدگان به ترتیب ١٢ و ١٤و ١٨می باشد و سهم دولت معادل ٢درصد می باشد.
٢- نویسندگان مشمول یارانه:
درخصوص این گروه سهم بیمه شده به ترتیب معادل ٢،٤و ٨ درصد و سهم دولت ١٢درصد می باشد.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha