زمان انتشار: ۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ آذر ساعت 08:31    تعداد بازدید: 320    کد مطلب: 51989

کارفرمایان قبل از به کارگماردن نیروی کار، نسبت به انجام معاینات پزشکی آنان اقدام کنند
روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان کردستان با صدور اطلاعیه ای از اجباری شدن انجام معاینات پزشکی قبل از استخدام کارگران طبق ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی خبر داد/کارگران جدید الاستخدام باید برگ انجام معاینات قبل از استخدام را تحویل شعبه نمایند تا نسبت به صدور دفترچه آنان اقدام شود.


بر اساس دستور اداری 8039/٩6/1000 مورخ 26/07/96 حوزه معاونت محترم فنی و درآمد و درمان سازمان تامین اجتماعی: اخذ معاینات موضوع ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی از کارفرمایان حوزه عمل توسط واحدهای اجرائی سازمان به منظور انجام وظیفه قانونی کارفرما در جهت حفظ و صیانت از نیروی کار و به کارگماری افراد با توجه به استعداد و توانائی انجام کار مرجوعه می باشد. علی ایحال در صورت عدم تغییر شغل افراد و صرف جابجائی محل کار و استمرار اشتغال، ضرورتی به انجام و تکرار مجدد معاینات پزشکی مربوطه نمی باشد.


بخشنامه ماده 90
لیست اطلاعات مراکز مجاز انجام معاینات و فرایند اجرائی آن 
فرمهای معاینات
فرم اطلاع رسانی به کارفرما ( فرم شماره 6 )

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه