زمان انتشار: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۴ آبان ساعت 09:17 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۲/۲۸ ساعت 07:38    تعداد بازدید: 543    کد مطلب: 50382

ضوابط اجرائی ماده 90 قانون تامین اجتماعی به انضمام لیست مراکز طب کار استان


ماده 90 قانون تامین اجتماعی:

افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت واستعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند، بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه و یا بیماریش شدت یابد ، سازمان تامین اجتماعی مقررات قانونی را در باره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده 50 قانون تامین اجتماعی مطالبه و وصول خواهد نمود .

(جهت ملاحظه مراکز طب کار استان یزد و فرم معاینات استخدام بر روی لینک دریافت فایل کلیک نمایید )

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha