زمان انتشار: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱ آبان ساعت 08:48 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۸/۱ ساعت 08:48    تعداد بازدید: 161    کد مطلب: 49769

از قوانین تامین اجتماعی بیشتر بدانیم
کارفرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن افراد ترتیب معاینات پزشکی آنها را بدهند.
افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت واستعدادجسمانی متناسب باکارهای مرجوع داشته باشند .


به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان اردبیل :افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت واستعدادجسمانی متناسب باکارهای مرجوع داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از بکار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند.

در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعدادکار مرجوع را نداشته وکارفرمادر معاینه پزشکی آنهاتعلل کرده است وبالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده ویا بیماری اش شدت یابد سازمان تامین اجتماعی مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجراوهزینه های مربوط را از کار فرما طبق ماده 50این قانون مطالبه و وصول خواهند نمود .

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha