زمان انتشار: ۱۳۹۰ پنج شنبه ۵ خرداد ساعت 10:03 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۸/۳ ساعت 15:59    تعداد بازدید: 883    کد مطلب: 49664

شرح‌ وظایف‌ کلی‌ معاونت‌ امور فرهنگی و اجتماعی



معاون فرهنگی و اجتماعی تحت نظارت مدیر عامل سازمان انجام وظیفه نموده و اهم وظایف آن به شرح ذیل است:
ـ برنامه ریزی در زمینه تولیدات فرهنگی و اجتماعی جهت ارتقائ سطح آگاهی بیمه شدگان و تدوین راهکارهای عملیاتی جهت ارتباط مستمر، اگاهی بخش و دو طرفه بین سازمان و بیمه شدگان، کارفرمایان، نهادهای دولتی و عمومی، سازمان ها، مراکز درمانی، کانونهای کارگری، کارفرمائی و بازنشستگی.
ـ نظارت عالی بر حسن اجرای امور در حوزه معاونت، به منظور حصول اطمینان از انجام وظایف به نحو مطلوب و استفاده کارا و موثر از نیروی موجود.
ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی تأمین اجتماعی و هیأت مدیره سازمان که توکیل اجرای آن به عهده معاونت است.
ـ برنامه ریزی برای تبیین تعاریف جدید از شرح وظایف و مأموریتهای سازمان و بخشهای مختلف آن به منظور ایجاد ارتباط پیش برنده بین سازمان با بیمه شدگان، کارفرمایان، نهادها و سازمانهای عمومی و دولتی جهت شکل دادن سازمان به عنوان یک نهاد مسئول و پاسخگو.
ـ برنامه ریزی در جهت کمک به سازمان در برپایی رفتارها و کردارهای نو، ارائه خدمات و محصولات نو، شیوه های نو و دستیابی به عرصه های فعالیت جدید و تحقق تحول درون سازمانی و تسری آن به حوزه های پیرامونی از نظر فرهنگی و اجتماعی.
ـ برنامه ریزی برای تولید خدمات فرهنگی و اجتماعی در قبال کارکنان سازمان با هدف تقویت روحیه نظم و انضباط پیش برنده، امانتداری و احساس احترام عمیق در آنان نسبت به بیمه شدگان، کارفرمایان، بازنشستگان و ...
ـ برنامه ریزی برای سامان امور رفاهی سازمان در قبال بازنشستگان و مستمری بگیران.
ـ ایجاد پیوند و سامان نوین بین بیمه شدگان، کارفرمایان، دولت و سازمان جهت کارآمد کردن امور و ایجاد استنباط واحد از مسائل و اهداف سازمان تأمین اجتماعی.
ـ ارتقاء سطح آگاهی عمومی در زمینه امور بیمه ای و ایجاد احساس تعلق خاطر همگانی نسبت به جایگاه تأمین اجتماعی و کارکردهای آن.
ـ مشارکت فعال در زمینه اعتلای کمی و کیفی نشریه آتیه به منظور دستیابی به اهداف فوق.
ـ ساماندهی امور مربوط به تکوین و فعالیت موثر مراکز مشاوره و راهنکائی بیمه شدگان و ... به منظور تحقق اهداف سازمان در زمینه ارتقائ سطح آگاهی بیمه ای در جامعه.

 

آدرس اینترنتی وب سایت معاونت امور فرهنگی و اجتماعی :  farhangi.tamin.ir

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha