شناسه خبر: 48370
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ سه شنبه ۲۸ شهريور، ساعت 09:58
کتاب «اصول تامین اجتماعی» گردآوری دپارتمان تامین اجتماعی دفتر بین المللی کار با ترجمه علی ماهر و حسین مشیری تبریزی، از سوی انتشارات موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی منتشر شد.

این کتاب یکی از کتاب های اصلی و بنیادی برای معرفی اصول تامین اجتماعی است که توسط دپارتمان تامین اجتماعی دفتر بین المللی کار ژنو با همکاری مرکز بین المللی آموزش دفتر بین المللی کار، تدوین شده است.
هدف اولیه این کتاب کمک به کشورهایی است که نظام های تامین اجتماعی در آنها عملیاتی نشده و یا نیاز به بهبود و اصلاح آن دارند. کتاب به شکلی ساده، خلاصه و البته جامع، اصول اساسی و اولیه تامین اجتماعی و مفاهیم این حوزه را مورد بحث قرار می دهد و اطلاعات خوبی برای ورود به مباحث حوزه تامین اجتماعی به دست می دهد.
تأمین اجتماعی در معنای عام، تأمین اجتماعی حوزه‌های حمایتی و بیمه‌ای را دربرمی‌گیرد و در معنای خاص صرفاً شامل بیمه‌های اجتماعی است. بیمۀ اجتماعی مهم‌ترین سازوکار همبستگی اجتماعی در جوامع مدرن به‌شمار می‌آید. بیمۀ اجتماعی شرایطی را فراهم می‌کند تا گروه‌های مختلف اجتماعی، مخاطرات شغلی و اجتماعی خود را با هم سهیم شوند. در دوران جدید، با توجه به تغییرات جمعیتی، تغییر در ترکیب مشاغل، بروز و نمود مخاطرات جدید، و مواردی از این دست، به‌تدریج دامنۀ فراگیری نظام بیمه‌ای از مشاغل دستمزدی به مشاغل غیردستمزدی نیز گسترش یافته است. بدین‌معناکه در دهه‌های اخیر نظام بیمه‌ای تلاش دارد تا با ادغام تمام نیروی کار پیامدهای منفی ناشی از انواع دوگانگی‌های بازار کار را پیشگیری و جبران کند. در این راستا، درک جایگاه و اهمیت نظام بیمه‌ای در لایه‌های مختلف جامعه و ارتباط آن با حیات اجتماعی افراد و خانواده‌ها بسیار ضروری است.
مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی در راستای مأموریت‌های خود در زمینۀ گفتمان‌سازی، دانش‌افزایی، و بسط ادبیات حوزۀ رفاه و تأمین اجتماعی ترجمۀ کتاب حاضر را که از مجموعه متون راهنمای سازمان بین‌المللی کار در زمینۀ نظام تأمین اجتماعی است در دستور کار خود قرار داده و منتشر کرده است. در این کتاب ضمن بحث از چیستی تأمین اجتماعی و بررسی دامنۀ اقدام آن، دربارۀ گروه‌های هدف تأمین اجتماعی و مخاطرات شغلی تحت پوشش این نظام، تأمین مالی طرح‌های بیمه‌ای، و  نحوۀ ادارۀ تأمین اجتماعی بحث می‌شود. این کتاب راهنما، تقریبا تمامی سرفصل های مربوط به اصول و مبانی تامین اجتماعی را به صورت کلی تحت پوشش قرار می دهد و بررسی " اصول تامین اجتماعی " در ٦ گفتارتامین اجتماعی چیست، چه کسی توسط تامین اجتماعی حمایت می شود، مرور اجمالی بر مزایای تامین اجتماعی، تامین مالی طرح های تامین اجتماعی و٥- تامین اجتماعی چگونه اداره می شود آورده است.

آپارات سراسری - استان ها
اظهار نظرات | 0
captcha