زمان انتشار: ۱۳۹۳ يکشنبه ۷ ارديبهشت ساعت 09:08 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۷/۲۹ ساعت 09:20    تعداد بازدید: 92993    کد مطلب: 4805

شرایط دریافت دفترچه درمانی المثنی


واحد مربوطه جهت دریافت حمایت یا خدمت : نامنویسی و حسابهای انفرادی

در مواقعی که به هر دلیلی دفترچه درمانی بیمه شده و مستمری بگیر(اصلی / تبعی) مفقود گردد می تواند با مراجعه به شعبه مربوطه و ارائه مدارک ذیل نسبت به درخواست دفترچه المثنی اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز:

  • تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه المثنی  دریافت فایل فرم درخواست صدور دفترچه المثنی
  • ارائه برگ پرداخت جریمه دفترچه المثنی (مرتبه اول معادل 50% حداقل دستمزد روزانه و مرتبه دوم و به بعد معادل یک روز حداقل دستمزد روزانه همان سال)

توضیح اینکه در صورتیکه دفترچه درمانی بر اثر حوادث قهری و غیرمترقبه و یا سرقت (به استناد گزارش نیروی انتظامی ) مفقود شده باشد نیازی به پرداخت جریمه دفترچه المثنی نمی باشد.

  • یک قطعه عکس جدید 4*3
  • مدارک هویتی(شناسنامه یا کارت ملی)

  نمونه فرم های سازمان تامین اجتماعی

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha