زمان انتشار: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۰ شهريور ساعت 09:10 | تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۶/۲۴ ساعت 10:04 | تعداد بازدید: 536 | کد مطلب: 47925
قانونی مربوط به حوادث ناشی از کار

نحوه اجرای تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی

کارفرما با پرداخت ده سال مستمری بری الذمه می شود.
نحوه اجرای تبصره یک ماده 66 قانون تامین اجتماعی

مطابق تبصره 1 ماده 66 قانون تامین اجتماعی کارفرمای مقصردر صورت درخواست و تمایل می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری ، خسارات وارده به سازمان را جبران نموده و
بری الذمه  گردد و اجرای آن بدون تمایل کارفرما فاقد محمل قانونی است.

نسخه چاپی نسخه XML فایل خبر ارسال به دوستان
به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید