• ۱۳۹۸ دوشنبه ۱ مهر
  • اِلأِثنين ٢٣ محرم ١٤٤١
  • Monday, September 23, 2019
کلیدواژه: 46832
تاریخ انتشار:۱۳۹۶ سه شنبه ۳۱ مرداد، ساعت 13:58
تاریخ بروزرسانی:۱۳۹۶/۷/۴

مسئول واحد: کبری قاسمی: کارشناس ارشد مدیریت پرستاری
کارشناسان واحد: فرشید کرمپور، کارشناس مدیریت
                   زهرا ندومی: کارشناس پرستاری


معرفی واحد:

دفتر بهبود کیفیت بیمارستان سلمان فارسی از سال 1382 توسط آقای دکتر علیرضا رئیسی کارشناس ارشد درمان وقت مدیریت درمان تامین اجتماعی و آقای دکتر شهریار فرداد مدیر داخلی وقت بیمارستان  و با همکاری خانم خدیجه ندومی سوپروایزر آموزشی بیمارستان به منظور استقرار سیستمISO 9000شروع به  فعالیت نمود. در سال 1385 بیمارستان موفق به اخذ گواهینامه ISO 9000 شد. سپس این دفتر با همکاری آقایان سیاوش رمویی و مهندس سید محمد موسوی و عبدالحسین غلامی به فعالیت خود ادمه داد و در سال 1388 موفق به اخذ گواهینامه ISO 14000 و تمدید آن در سال 1391 شد. این واحد از آبانماه 1390 فعالیتهای مربوط به استقرار نظام حاکمیت بالینی و استاندارد های اعتباربخشی را آغاز نمود. در این مدت بیمارستان  موفق به کسب عنوان بیمارستان برتر استان در راستای استقرار نظام حاکمیت بالینی در سال 91، درجه یک عالی اعتباربخشی در سال 92 و درجه یک اعتباربخشی از سال 94 تا کنونشده است. در حال حاضر بیمارستان جهت استقرار نظام 5Sبا مدیریت آقای کرمپور برنامه ریزی می نماید.

مختصری از فعالیت واحد:

•  هماهنگی  و  یکپارچه  سازی  فعالیتهای  بهبودکیفیت  در کل  بیمارستان
• تهیه و تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با مشارکت مدیران ارشد
• تهیه برنامه  عملیاتی سالیانه( برنامه بهبود فراگیر) با مشارکت مدیران برنامه و مدیران ارشد بیمارستان و پایش چگونگی اجرای آنها
• برنامه ریزی جامع جهت استقرار نظام های بهبود کیفیت(5S، اعتباربخشی، استاندارد رضایت مشتری، استاندارد رسیدگی به شکایات)
• پایش و ارزیابی چگونگی پیشرفت استقرار نظام های بهبود کیفیتدر بیمارستان
• تدوین، پایش و اندازه گیری  شاخص های  کلیدی عملکرد در زمینه های بالینی، مدیریتی، پشتیبانی و .... و انجام مداخلات اصلاحی
• تهیه وتدوین دستورالعمل ها، خط مشی ها، فرایند ها و بخشنامه هابا مشارکت صاحبان فرایند
• ایجاد هماهنگی با دانشگاه، مدیریت درمان، و سایر واحد های ناظر و مرتبط
• تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات کارشناسی و علمی با مشارکت مدیران ارشد بیمارستان
• نظارت بر تشکیل منظم و مستمر کمیته های بیمارستانی
• پایش مستمر فعالیت های واحد های بیمارستان
• نظارت و ارزیابی عملکرد واحدها در زمینه مدیریت بحران و حوادث غیرمترقبه
• ارتباط مستمر با مسئولان  بیمارستان در جهت رفع مشکلات

آپارات سراسری - استان ها سروش سراسری - استانها
اظهار نظرات | 0
captcha