زمان انتشار: ۱۳۹۶ چهارشنبه ۴ مرداد ساعت 14:02 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۵/۷ ساعت 11:26    تعداد بازدید: 936    کد مطلب: 45313

ماموریت، چشم انداز و ارزشهای سازمان


ماموریت، چشم انداز و ارزشهای سازمان به تصویب هیئت مدیره محترم سازمان رسید که جهت آگاهی ذینفعان محترم به شرح زیر به استحضار میرسد:

بیانیه ماموریت

سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیر دولتی بین نسلی، با هویت اجتماعی- اقتصادی در گستره عمومی، جامع ترین و محوری ترین ارائه دهنده حمایت های قانونی تامین اجتماعی مبتنی بر اصول بیمه های اجتماعی است. این نهاد دارای استقلال اداری و مالی است و بر اصل سه جانبه گرایی- کارگر، کارفرما و دولت - اتکاء دارد.
این سازمان با اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و درمانی در چارچوب الزامات قانونی و مبتنی بر محاسبات بیمه ای، نقشی اساسی در پشتیبانی از نیروی کار در فرآیند توسعه پایدار کشور، بر اساس الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تعمیق احساس امنیت اجتماعی- اقتصادی به عهده دارد.
سازمان با تکیه بر سرمایه های انسانی به عنوان مهم ترین مزیت راهبردی و با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری های نوین از طریق حضور پویا و اثربخش در فضای کسب و کار، خود را متعهد به شفافیت و پاسخگویی و انجام بهنگام تعهدات قانونی به ذینفعان و صیانت از منابع و ارتقای ارزش ذخایر خود می داند.

چشم انداز

سازمان تامین اجتماعی در افق برنامه ( سال ١٤٠٤):
سازمانی است پایدار، پویا، چابک و سرآمد در پاسخگوئی با فرآیندهای هوشمند ارائه خدمات کیفی و  بهنگام تامین اجتماعی به ذینفعان.

ارزش ها:

١- برنامه محوری:

برنامه مدون و تفکر برنامه ای، محور تصمیم سازی و تصمیم گیری سازمانی است.

٢-امانت داری  و پاکدستی:

امانتداری در سه حوزه سوابق بیمه ای، رازداری در درمان و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر، همراه با پاکدستی در مدیریت حوزه های مختلف، پایه گسترش اعتماد و سرمایه اجتماعی در رابطه دوسویه با جامعه مخاطب است.

٣-کرامت انسانی:

کرامت انسانی به عنوان پایه ای ترین دستاورد سازمان در رفتار حرفه ای مدیران و کارکنان و کیفیت ارائه خدمات تجلی می یابد.

٤-قانون مداری و عدالت محوری:

پاسداشت عدالت بر پایه اصول شکل گیری سازمان و رعایت قوانین و اصول و قواعد بیمه ای از مهمترین ارزشهای سازمان در تدبیر امور و ارائه خدمات است.

٥-تخصص گرایی:

با نگاه به پیچیدگی تخصصی و دانش بنیانی سرشتی سازمان، جذب بهترین نیروی انسانی و آموزش و بالندگی آنها سرآمد کارها در مدیریت سرمایه انسانی سازمان است. از این رهگذر سازمان یادگیرنده ارمغان این ارزش خواهد بود.

٦-همبستگی سازمانی:

ارتقای هویت سازمانی و تعهد به سازمان در ذینفعان درونی و بیرونی، عاملی مهم در تعالی سازمان، حفظ یکپارچگی کالبدی و عملکردی سازمان است که در همگرایی و همراهی گسترده کلیه ذینفعان پی گرفته می شود.

٧-تعهد حرفه ای:

ارزش و معنای ذاتی کار در این سازمان با توجه به ماهیت وجودی و کارکردی آن مبنای تعهد حرفه ای کارکنان سازمان است.

٨-اخلاق گرایی:

بسط و گسترش اخلاق، احترام به انسان و معنویت در وجوه مختلف کارکردی- عملکردی سازمان از ارزش های بنیادین و برتری بخش سازمان به شمار می رود.

٩-آینده نگری:

نگاه به آینده و تضمین آینده بیمه شدگان، مبنایی برای ایجاد احساس آرامش خاطر و امید  به آینده آنان است. آینده نگری مبنایی برای تصمیم سازی و تصمیم گیری و برنامه محوری سازمان به شمار می رود.

١٠-بهبود مستمر و روزآمد:

برای ارائه خدمات هر چه بهتر و محافظت از دیگر ارزشها سازمان خود را مکلف به بهبود مستمر در همه زمینه ها از جمله فرآیندها، قوانین و بخشنامه ها و نحوه ارائه خدمات مطابق با علم روز میداند.

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha